Het gebruik van ICT in de
Nederlandse samenleving
versterken

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving.

Lees meer
2015-11-19MRF (1809) (1)

Onze medewerkers

Jelle Attema

Projectmanager

"Uiteindelijk moeten we er met zijn allen naar streven dat veiligheid van digitale diensten en producten even vanzelfsprekend wordt als veiligheid van voedsel, apparatuur en diensten."

Sandra van Arkel

Secretariaat

"Sandra van Arkel is medewerker op het secretariaat van ECP. In die rol fungeert ze als eerste aanspreekpunt voor de organisatie."

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Adjunct-directeur

"ECP is spil in de onderlinge samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties."

Arie van Bellen

Directeur

"ECP bundelt de denkkracht van haar partners om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren."

Marjolijn Durinck

Projectmanager

"Wanneer het gevoel van digitale onmacht toeneemt, neemt het vertrouwen in de digitale wereld af. Bewustwording en handelingsperspectieven worden daarom steeds belangrijker."

Inge Eekhout-Aarts

Projectmanager

"Continue bewustzijn over online veiligheid en vooral weten wat je kunt doen en hoe dat moet, is cruciaal om het gevoel van digitale onmacht tegen te gaan."

Derk Henderson

Systeembeheerder

"Derk Henderson is systeembeheerder van ECP. Vanuit die rol is hij het primaire technische aanspreekpunt binnen de organisatie."

Joyce Martina-Roel

Projectmanager

"Digitale vaardigheden zijn van belang voor elk beroep, niet alleen voor toekomstige ICT-ers en programmeurs."

Lynda Ong

Secretariaat

"Lynda Ong is medewerker op het secretariaat van ECP. In die rol fungeert ze als eerste aanspreekpunt voor de organisatie."

Sophie Veraart

Communicatie-manager

"Het is een uitdaging om ECP krachtig op de kaart te zetten binnen dit dynamische speelveld en een rol te vergaren in het centrum van het debat over digitalisering in de samenleving."

Rene Montenarie

Directeur Operations

"Samen met het team en de partners van ECP werk ik met veel enthousiasme aan het organiseren van samenwerkingen."

Daniël Tijink

Adviseur Zorg & ICT, lid management team

"Vanuit haar visie levert ECP, altijd in samenwerking met andere partijen, een waardevolle bijdrage om te komen tot de zorgzame informatiesamenleving."

Marie-Louise van der Meer

Communicatie- en eventmanager

"Juist in de steeds verder digitaliserende samenleving is het van belang om elkaar ook in een offline omgeving te blijven treffen, zodat we concrete acties kunnen blijven genereren."

Roos Kist

Projectmanager

"Randvoorwaarden op het gebied van ICT, maar ook op juridisch gebied, zijn noodzakelijk voor Smart Industry."

Daniël Frijters

Projectmanager

"Door het aanjagen van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving wordt er betekenis gegeven aan ICT."

Stijn Jaspers

Webredacteur

"Het beschermen van persoonsgegevens van burgers en de zakelijke gegevens van bedrijven, zijn essentieel voor een volwassen digitale samenleving."

Saskia Kuijl

Webredacteur

"Wat zijn de thema’s die spelen en hoe zorg je ervoor dat je de meest relevante informatie bij de jongere, oudere of kwetsbare doelgroep krijgt? Daar houd ik me graag mee bezig."

Corine d’Hulst

Projectmanager

"De projecten van ECP zijn er op gericht om kernwaarden als veiligheid en vertrouwen ook in de InformatieSamenleving te behouden en te bevorderen."

Anne Joldersma

Webredacteur

"Met een sterke communicatiestrategie bereik je doelgroepen die anders niet van het bestaan van de relevante ICT-projecten zouden weten die wij bij ECP uitvoeren."

Aldert de Jongste

Projectmanager

"Digitale zorg verbetert de communicatie tussen patiënten (onderling), zorgverleners en alle overige participanten in het zorgtraject."

Quirine van der Klooster

Communicatie-adviseur

"Met een sterke communicatiestrategie bereik je doelgroepen die anders niet van het bestaan van de relevante ICT-projecten zouden weten die wij bij ECP uitvoeren."

Vanessa Berning

Projectmanager

"Dagelijks werkt ECP in publiek-private samenwerkingen aan het realiseren van digitale ambities voor Nederland."

Margreet de Vries

Projectmanager

"Alleen door krachten te bundelen kunnen we de kansen die de digitale samenleving biedt en de eisen die het stelt benutten en versterken. "

Bestuur

De bestuursleden vertegenwoordigen verschillende
marktpartijen en vormen een goede afspiegeling van het speelveld waarin ECP werkt. Hieronder een overzicht.

T. Netelenbos

Voorzitter ECP

"De digitale vaardigheden van Nederlandse ondernemers zijn bepalend voor onze concurrentiepositie."

M.A. Esseboom

IBM Nederland BV

"ECP is een uniek platform en zorgt ervoor dat samen met Ministeries, branche-organisaties, kennisinstellingen en bedrijven een cruciale bijdrage geleverd wordt aan de digitale agenda van Nederland."

J. Huigen

Koninklijke KPN NV

"Als KPN willen wij het leven vrijer, leuker en makkelijker maken door te verbinden. Als lid van ECP werken we samen met andere bedrijven, organisaties en de overheid aan de juiste randvoorwaarden."

E. Huizer

SURFnet BV

"Digitalisering heeft een enorme impact op economie en maatschappij. Het is noodzakelijk alle belanghebbenden bij de discussie te betrekken. ECP biedt een platform waar die discussie kan plaatsvinden."

F.E. van Paassen

Penningmeester ECP

"ECP verbindt partijen en laat ze kennis en ideeën delen. ECP helpt nieuw beleid en succesvolle kansen te creëren en om te zetten in concrete acties"

F.Z. Szabó

Vicevoorzitter ECP & Capgemini Nederland BV

"Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, zowel in de publieke als private sector. ECP biedt een belangrijk platform waar organisaties elkaar inzake ontmoeten en kennis kunnen delen."

R.M. Verbeek

CIO Platform Nederland

"Het CIO Platform Nederland is de vereniging van eindverantwoordelijken voor ICT en digitalisering bij grote organisaties; we make digital work! Vandaar ook dat we ECP als zeer waardevolle partner zien."

H. J. Vink

TNO

"ECP biedt een platform waar alle partijen elkaar ontmoeten en in open dialoog vragen en kennis kunnen delen"

M.P.J. Lichtenberg

Rabobank

D. de Nood

VNO-NCW / MKB Nederland

"Door samen met bedrijven en wetenschap een ambitie voor de digitale transitie van Nederland tot 2025 vast te leggen, kan een nieuw kabinet de basis voor een maatschappij-brede digitale kwantumsprong leggen."

Raad van advies

De Raad van Advies is een high level klankbordgroep die met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin ECP opereert en naar de ontwikkelingen hierin. Hieronder een overzicht van de raad.

E. Blok

CEO Koninklijke KPN

"Nederland moet de voorsprong op het gebied van telecom en ICT behouden. ECP draagt hier positief aan bij door overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen te brengen."

R. van Boxtel

President Directeur Nederlandse Spoorwegen

H. van Dorenmalen

Vice Chairman IBM Europe

"ECP is een belangrijk en neutraal platform voor de digitale samenleving. In die rol vervult ECP een belangrijke functie, vooral waar het gaat om het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor de maatschappij"

D.M. van Gorp

Universiteit Nyenrode, Directeur Institute for Competition

"Digitalisering kan alleen slagen en een concurrentievoordeel voor ons land opleveren door samen te werken. ECP is in feite een open source platform dat mogelijkheden biedt om deze samenwerking te initiëren, te ondersteunen en verder vorm te geven."

F.K. De Moor

CEO Q-Park NV

K.J. Noordzij

SuaFortiter Management BV

"ECP vervult een cruciale en leidende rol in Nederland door de verbindingen die zij tot stand weet te brengen tussen de toonaangevende spelers in het veld."

E.H.T.M. Nijpels

"Foto: Christiaan Krouwels"

R.A. Steenvoorden

Chief Digital Officer bij Randstad

B. Woldring

CEO & Founder Bencom Group

"De digitale vaardigheden van Nederlandse ondernemers zijn bepalend voor onze concurrentiepositie."

B. Coopmans

F. Heemskerk

Bewindvoerder Wereldbank

D. de Vreeze

Bestuurslid DSM

"Digitalisering is DE manier van werken. ECP is het leidende Nederlandse platform om te helpen in de digitale sfeer te komen."

D. Ropers

Managing Director bij bol.com

"Het is goed dat we in Nederland een platform hebben dat alle kennis, belangen, en actoren in het digitale speelveld met elkaar in verbinding brengt."

H. de Boer

Voorzitter VNO-NCW

"We staan als Nederland voor een digitale kwantumsprong. ECP speelt daarbij een belangrijke rol om alle partijen bij elkaar te brengen."

L. Engelen

Director REshape Center for Health(care) Innovation

Marieke Dekker

Executive director External Affairs VodafoneZiggo

Werken bij ecp

Ben je nieuwsgierig, gedreven, leergierig en initiatiefrijk? Kijk je er naar uit om onder de vleugels van onze jonge professionals je eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten? Dan is een stage bij ECP wat voor jou!

Het communicatieteam van ECP is opzoek naar versterking. Wij zoeken een enthousiaste, hardwerkende duizendpoot die ondersteunt bij het organiseren, coördineren en uitvoeren van zowel intern als extern gerichte evenementen, met als hoogtepunt het Jaarcongres ECP in november.

over werken bij ecp
werken bij ecp