Wij gaan voor een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen meedoet

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform. ECP brengt overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen om kennis uit te wisselen en zo te werken aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving. Diverse projecten, onderzoeken en debatten verbinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. Vanuit deze rol ondersteunt ECP diverse programma’s en coalities.

Onze ECP’ers

Pooja Storm

Lieve Brogtrop

Lisanne van Helten

Nathalie Middendorp

Dorijn Boogaard

Viviën Vos

Sophie van Eck

Marvin van Haelen

Pieke Hezemans

Frank van Ierssel

Jacha Eras

Timothy van Nes

Malon van der Toorn

Hanneke Jansen

Selin Acar

Sabine Herbrink 

Jasper Renema

Hannah Boute

Lies van Gennip

Lucinda Wildenberg

Tessa Weber

Náhani Oosterwijk

Céline van der Kruk

Pieter van Kuilenburg

Willeke Klinker

Femke Bartelds

Stephanie Hazebroek

Jolanda Bakker

Edwin Borst

Suzanne Verheijden

Stefan Leijnen

Coen Wesselman

Sander Ruiter

Sophieke Thurmer

Michiel Steltman

Laurens van der Molen

Esther Mieremet

Esther Van den Neste

Juliska de Vries

Tijs Koops

Aldert de Jongste

Daniël Frijters

Marie-Louise van der Meer

Daniël Tijink

René Montenarie

Roos Kist

Marjolijn Durinck

Sandra van Arkel-Mijnders

Arie van Bellen

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Jelle Attema

Derk Henderson

Joyce Martina-Roel

Lynda Ong

Bestuur

Het bestuur van de Stichting ECP is statutair het eindverantwoordelijke orgaan van de stichting en momenteel als volgt samengesteld:

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Thomas Grosfeld

Tineke Netelenbos

Mark Esseboom

Jos Huigen

Frans van Paassen

Zsolt Szabó

Ronald Verbeek

Raad van advies

Stichting ECP heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het Bestuur van de stichting. De leden van de Raad van Advies zijn:

Annemarie Costeris

Johan Heij

Ingrid Thijssen

Jeannine Peek

Sandra van Heukelom-Verhage

Ineke Bussemaker

Erik Huizer

Dimitri de Vreeze

Daniel Ropers

Ben Woldring

Roger van Boxtel

Désirée van Gorp

Werken bij ECP

Door de actuele dynamiek en ontwikkeling binnen projecten hebben we een aantal vacatures, waarbij we met name op zoek zijn naar communicatie- en organisatietalent.

+ Over werken bij ECP