Het gebruik van ICT in de
Nederlandse samenleving
versterken

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving.

Lees meer
2015-11-19MRF (1809) (1)

Onze medewerkers

Jelle Attema

Projectmanager

"Uiteindelijk moeten we er met zijn allen naar streven dat veiligheid van digitale diensten en producten even vanzelfsprekend wordt als veiligheid van voedsel, apparatuur en diensten."

Sandra van Arkel

Secretariaat

"Sandra van Arkel is medewerker op het secretariaat van ECP. In die rol fungeert ze als eerste aanspreekpunt voor de organisatie."

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Adjunct-directeur

"ECP is spil in de onderlinge samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties."

Arie van Bellen

Directeur

"ECP bundelt de denkkracht van haar partners om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren."

Marjolijn Durinck

Projectmanager

"Wanneer het gevoel van digitale onmacht toeneemt, neemt het vertrouwen in de digitale wereld af. Bewustwording en handelingsperspectieven worden daarom steeds belangrijker."

Derk Henderson

Systeembeheerder

"Derk Henderson is systeembeheerder van ECP. Vanuit die rol is hij het primaire technische aanspreekpunt binnen de organisatie."

Joyce Martina-Roel

Projectmanager

"Digitale vaardigheden zijn van belang voor elk beroep, niet alleen voor toekomstige ICT-ers en programmeurs."

Lynda Ong

Secretariaat

"Lynda Ong is medewerker op het secretariaat van ECP. In die rol fungeert ze als eerste aanspreekpunt voor de organisatie."

Rene Montenarie

Directeur Operations

"Samen met het team en de partners van ECP werk ik met veel enthousiasme aan het organiseren van samenwerkingen."

Daniël Tijink

Adviseur Zorg & ICT, lid management team

"Vanuit haar visie levert ECP, altijd in samenwerking met andere partijen, een waardevolle bijdrage om te komen tot de zorgzame informatiesamenleving."

Marie-Louise van der Meer

Communicatie- en eventmanager

"Juist in de steeds verder digitaliserende samenleving is het van belang om elkaar ook in een offline omgeving te blijven treffen, zodat we concrete acties kunnen blijven genereren."

Roos Kist

Projectmanager

"Randvoorwaarden op het gebied van ICT, maar ook op juridisch gebied, zijn noodzakelijk voor Smart Industry."

Daniël Frijters

Projectmanager

"Door het aanjagen van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving wordt er betekenis gegeven aan ICT."

Anne Joldersma

Webredacteur

"Met een sterke communicatiestrategie bereik je doelgroepen die anders niet van het bestaan van de relevante ICT-projecten zouden weten die wij bij ECP uitvoeren."

Aldert de Jongste

Projectmanager

"Digitale zorg verbetert de communicatie tussen patiënten (onderling), zorgverleners en alle overige participanten in het zorgtraject."

Vanessa Berning

Projectmanager

"Dagelijks werkt ECP in publiek-private samenwerkingen aan het realiseren van digitale ambities voor Nederland."

Juliska de Vries

Secretariaat

"Juliska de Vries is medewerker op het secretariaat van ECP. In die rol fungeert ze als eerste aanspreekpunt voor de organisatie en ondersteunt ze adviseurs, directie en aangesloten partners in de nodige secretariële werkzaamheden."

Esther Van den Neste

Projectcommunicatieadviseur

"Door in samenspraak met diverse doelgroepen een praktische vertaling te maken van strategie naar tastbare, betrouwbare middelen creëer je handelingsperspectief en zo dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van de digitale samenleving."

Esther Mieremet

Projectleider Veiliginternetten.nl en projectadviseur Privacy

"Wat zo leuk is aan het werken bij ECP is dat we samen trachten onze samenleving digitaal veiliger te maken. Veiliginternetten.nl is daarvan een mooi praktisch voorbeeld. Trots dat ik daar de projectleider van mag zijn."

Laurens van der Molen

Projectcommunicatieadviseur

"De digitalisering in de zorg is een feit, maar het blijft mensenwerk. Het is dan ook belangrijk dat zowel het personeel werkzaam in de zorg als de patiënt de digitale vaardigheden bezit om mee te kunnen komen. Ook de privacy moet niet uit het oog worden verloren. ECP zet zich hier, samen met haar partners, voor in. "

Ellen Ter Beek

Communicatie adviseur

"Ellen Ter Beek houdt zich als communicatie adviseur bezig met de positionering en communicatiestrategie van ECP en de communicatie en organisatie van het Jaarcongres ECP. Ze studeerde onder andere aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag en de Academie voor innovatief trainen in Arnhem. Ze werkte eerder zelfstandig als creatief strateeg, copywriter en..."

Bestuur

De bestuursleden vertegenwoordigen verschillende
marktpartijen en vormen een goede afspiegeling van het speelveld waarin ECP werkt. Hieronder een overzicht.

T. Netelenbos

Voorzitter ECP

""Zoals je nu al een fietsdiploma kunt halen, zo kan er ook een diploma komen voor digitale vaardigheden""

M.A. Esseboom

IBM Nederland BV

"ECP is een uniek platform en zorgt ervoor dat samen met Ministeries, branche-organisaties, kennisinstellingen en bedrijven een cruciale bijdrage geleverd wordt aan de digitale agenda van Nederland."

J. Huigen

Koninklijke KPN NV

"Als KPN willen wij het leven vrijer, leuker en makkelijker maken door te verbinden. Als lid van ECP werken we samen met andere bedrijven, organisaties en de overheid aan de juiste randvoorwaarden."

F.E. van Paassen

Penningmeester ECP

"ECP verbindt partijen en laat ze kennis en ideeën delen. ECP helpt nieuw beleid en succesvolle kansen te creëren en om te zetten in concrete acties"

F.Z. Szabó

Vicevoorzitter ECP & Capgemini Nederland BV

"Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, zowel in de publieke als private sector. ECP biedt een belangrijk platform waar organisaties elkaar inzake ontmoeten en kennis kunnen delen."

R.M. Verbeek

CIO Platform Nederland

"Het CIO Platform Nederland is de vereniging van eindverantwoordelijken voor ICT en digitalisering bij grote organisaties; we make digital work! Vandaar ook dat we ECP als zeer waardevolle partner zien."

H. J. Vink

TNO

"ECP biedt een platform waar alle partijen elkaar ontmoeten en in open dialoog vragen en kennis kunnen delen"

D. de Nood

VNO-NCW / MKB Nederland

"Door samen met bedrijven en wetenschap een ambitie voor de digitale transitie van Nederland tot 2025 vast te leggen, kan een nieuw kabinet de basis voor een maatschappij-brede digitale kwantumsprong leggen."

Erik Fledderus

Directeur SURF

Raad van advies

De Raad van Advies is een high level klankbordgroep die met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin ECP opereert en naar de ontwikkelingen hierin. Hieronder een overzicht van de raad.

R. van Boxtel

President Directeur Nederlandse Spoorwegen

D.M. van Gorp

Universiteit Nyenrode, Directeur Institute for Competition

"Digitalisering kan alleen slagen en een concurrentievoordeel voor ons land opleveren door samen te werken. ECP is in feite een open source platform dat mogelijkheden biedt om deze samenwerking te initiëren, te ondersteunen en verder vorm te geven."

F.K. De Moor

CEO Q-Park NV

R.A. Steenvoorden

Chief Digital Officer bij Randstad

B. Woldring

CEO & Founder Bencom Group

"De digitale vaardigheden van Nederlandse ondernemers zijn bepalend voor onze concurrentiepositie."

D. de Vreeze

Bestuurslid DSM

"Digitalisering is DE manier van werken. ECP is het leidende Nederlandse platform om te helpen in de digitale sfeer te komen."

D. Ropers

CEO SpringerNature

"Het is goed dat we in Nederland een platform hebben dat alle kennis, belangen, en actoren in het digitale speelveld met elkaar in verbinding brengt."

H. de Boer

Voorzitter VNO-NCW

"We staan als Nederland voor een digitale kwantumsprong. ECP speelt daarbij een belangrijke rol om alle partijen bij elkaar te brengen."

Marieke Dekker

Peter Zijlema

General Manager BeNeLux IBM Netherlands

Wijnand Jongen

founder and CEO of Thuiswinkel.org

"Wijnand A.M. Jongen MBA (1959) is founder and CEO of Thuiswinkel.org"

Ron de Mos

Onafhankelijk voorzitter van de stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)

"“Ron is in november 2017 gestopt als CEO/Executive bij ICT bedrijven, en is aan de slag gegaan als toezichthouder, adviseur en executive business coach.” Sinds 1 januari 2018 is hij de onafhankelijk voorzitter van de stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), een stichting met een paritair bestuur van werknemers en werkgeversorganisaties, en houdt hij zich bezig..."

Erik Huizer

CEO van GÉANT

"Erik Huizer is CEO van GÉANT, de baanbrekende Europese samenwerking op het gebied van e-infrastructuur, netwerk en diensten voor onderzoek en onderwijs. Daarvoor was hij technisch directeur bij SURFnet, het netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. Tot 2016 was hij ook deeltijdhoogleraar “Internet toepassingen” aan de Universiteit Utrecht. Huizer zit in de RvT van de..."

Werken bij ecp

Door de actuele dynamiek en ontwikkeling binnen projecten hebben we een aantal vacatures, waarbij we met name op zoek zijn naar communicatie- en organisatietalent.

over werken bij ecp
werken bij ecp