Aldert de Jongste

Aldert de Jongste is politicoloog (Universiteit van Amsterdam) en goudsmid. In het verleden werkte hij onder meer voor Achmea en KPN. Aldert is sociaal vaardig, analytisch sterk en een strategisch abstracte denker. Naast zijn werk bij ECP is Aldert vrijwilliger als mediator bij Stichting BeterBuren. Binnen ECP houdt Aldert zich veel bezig met datagerelateerde onderwerpen en projecten. Zo is hij secretaris van het nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data, neemt hij deel aan de werkgroep Data Delen en heeft onlangs een casusonderzoek afgerond naar waarde van data in de zorgconsumentenmarkt. Om tot het mooiste resultaat te komen is Aldert van mening dat alle deelnemers aan de digitale samenleving op een bewuste manier moeten participeren en samenwerken.

Visie “Ik zie mezelf niet als techno-optimist maar wel als techno-idealist. Ik geloof dat met de huidige technologieën in toenemende mate een maakbare samenleving mogelijk is. Hiervoor moeten we wel als individu en als samenleving nadenken over wat we belangrijk vinden. Welke waarden vinden we belangrijk, welke rol willen we als mens in de toekomst? Technologie lijkt ons de laatste jaren een beetje te overkomen. Dat kan anders. Wat mij betreft moeten we nu nadenken over hoe de samenleving vorm moet krijgen en bewuster gaan sturen.”