Aldert de Jongste

Projectmanager

Aldert de Jongste is politicoloog (Universiteit van Amsterdam) en goudsmid. In het verleden werkte hij onder meer voor Achmea en KPN. Aldert is sociaal vaardig, analytisch sterk en een strategisch abstracte denker. Die vaardigheden komen samen in zijn nevenfunctie als mediator bij Stichting BeterBuren. Binnen ECP is Aldert adviseur Zorg & Strategie en houdt hij zich bezig met digitale zorg, privacy, snel internet in de buitengebieden en het innovatieprogramma Commit2Data van Team ICT. Om tot het mooiste resultaat te komen is Aldert van mening dat alle deelnemers aan de digitale samenleving op een bewuste manier moeten participeren en samenwerken. Visie “Digitale zorg verbetert de communicatie tussen patiënten (onderling), zorgverleners en alle overige participanten in het zorgtraject. Het versnelt de uitwisseling van informatie en maakt toegang tot kennis laagdrempeliger. Dat leidt niet alleen tot betere zorg, het creëert ook bewustzijn over de eigen omstandigheden en de eigen gezondheid.” “Het aansluiten van de buitengebieden op het glasvezelnetwerk is een vereiste voor het breed uitrollen van digitale zorg. Goede digitale verbindingen zorgen ervoor dat mensen langer zelfstandig blijven. Ook in de buitengebieden is kwalitatief goed internet daarom van cruciaal belang. En uiteraard ook om communicatie met andere instanties en het eigen sociale netwerk in stand te houden.” Projecten De Opschalingscoalitie / Privacy & Digitaliserende Zorg / Scenariodagen Beeldschermzorg / Samen Sneller Internet / dutch digital delta Thema’s De zorgzame InformatieSamenleving, ICT voor een stevige Nederlandse economie