Aldert de Jongste

Aldert de Jongste is politicoloog (Universiteit van Amsterdam) en goudsmid. In het verleden werkte hij onder meer voor Achmea en KPN. Aldert is sociaal vaardig, analytisch sterk en een strategisch abstracte denker. Binnen ECP houdt Aldert zich met een verscheidenheid aan onderwerpen bezig. Datagerelateerde onderwerpen en projecten, zo is hij al jaren secretaris van het nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data. Projecten rondom Digitale Infrastructuur zoals de Zeekabel coalitie en het programma Future Network Services. Daarnaast is hij bezig met de digitale kant van de energietransitie via de Club van Wageningen en met ethiek en digitalisering via de Aanpak Begeleidingsethiek. Om tot het mooiste resultaat te komen is Aldert van mening dat alle deelnemers aan de digitale samenleving op een bewuste manier moeten participeren en samenwerken.

Visie “Ik zie mezelf niet als techno-optimist maar wel als techno-idealist. Ik geloof dat met de huidige technologieën in toenemende mate een maakbare samenleving mogelijk is. Hiervoor moeten we wel als individu en als samenleving nadenken over wat we belangrijk vinden. Welke waarden vinden we belangrijk, welke rol willen we als mens in de toekomst? Technologie lijkt ons de laatste jaren een beetje te overkomen. Dat kan anders. Wat mij betreft moeten we nu nadenken over hoe de samenleving vorm moet krijgen en bewuster gaan sturen.”