Arie van Bellen

Algemeen directeur

Arie van Bellen legt in 1997 het fundament voor het platform ECP vanuit de gedachte dat publiek-private samenwerking essentieel is in het digitale domein. Samen met VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken richtte hij dat jaar ECP op. Van Bellen heeft als algemeen directeur de leiding over het Platform voor de InformatieSamenleving. Hij presenteert verklaringen, leidt debatten en geeft visie op de informatiemaatschappij en gerelateerde onderwerpen. Van Bellen is lid van verschillende commissies en neemt deel aan vergaderingen van zowel overheid als bedrijfsleven in Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het EU-beleid ten aanzien van de Digitale Agenda en is hij hoofd van de delegatie namens Nederland in de VN. Digitalisering speelt volgens Arie van Bellen een sleutelrol bij het verbeteren van de economische slagkracht van ons land. Vanuit die overtuiging brengt de onafhankelijke organisatie ECP partijen uit bedrijfsleven, het onderwijs en de publieke sector samen. Om elkaar te inspireren, om kennis te delen en om samen te werken. Maar vooral om de kansen die de informatiesamenleving biedt optimaal te benutten.

Visie “Digitalisering zorgt voor een enorme dynamiek in onze economie en samenleving. Technologische ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data en Blockchain winnen terrein en zetten bestaande businessmodellen en bedrijfsstrategieën op zijn kop. ECP bundelt de denkkracht van haar partners om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren.”

Betrokken projecten

Contact