Sabine Herbrink 

Sabine Herbrink is een resultaatgerichte en pragmatische verbinder met ruime ervaring in alle fases van programmamanagement. Sabine vindt het belangrijk dat haar werk bijdraagt aan het versterken van een sociaal en economisch duurzame samenleving. Vanuit die drijfveer werkte ze 15 jaar voor Oxfam Novib en 2 jaar voor het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) als programmamanager, projectleider en als consortium coordinator van publiek private partnerschappen op thema’s zoals sociale en economische participatie, inclusieve democratie en mensenrechten.

Nu onze samenleving zich steeds digitaler afspeelt, wil ze als senior programmamanager bijdragen aan een digitale transitie waarin grondrechten, democratische principes en publieke waarden worden geborgen zodat de digitale samenleving veilig en kansrijk is voor iedereen.

Sabine heeft facilitair management gestudeerd. Daarnaast heeft ze een masters in Social Science van het Institute of Social Studies en een postgraduate in bedrijfskunde van de Open University.

Vanuit ECP is Sabine als Coalitie Secretaris betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie.

Betrokken projecten