Nathalie Middendorp

Nathalie Middendorp is projectcoördinator voor de projecten “Digivaardig in de zorg” en “Informatieveilig gedrag in de zorg”. De afgelopen jaren is zij werkzaam geweest als MT lid van een ouderenzorgorganisatie waarbij ze actief was op het gebied van strategie en beleidsontwikkeling. Daarnaast is zij projectbegeleider geweest bij de implementaties van meerdere (zorg)applicaties en zorgprogramma’s.

Als gevolg van de toenemende zorgvraag en de verminderde beschikbaarheid van zorgmedewerkers zijn innovatieve oplossingen nodig. De inzet van technologie en de digitalisering zijn zodoende belangrijke thema’s voor de zorgsector om op het langere termijn goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. De projecten van ECP ondersteunen deze sector bij deze uitdaging. Met de ervaringen die Nathalie heeft wil zij een actieve bijdrage leveren aan de verdere digitale ontwikkelingen binnen de zorg.