Impressie eerste netwerkbijeenkomst Alert Online 2016
“We gaan weer beginnen!”, zo opende Marjolijn Bonthuis – adjunct-directeur ECP - op 21 april de eerste netwerkbijeenkomst van de campagne Alert .. Lees meer
René Montenarie treedt toe tot directie ECP
René Montenarie is toegetreden tot de directie van ECP als directeur operations. René stelt zich graag aan u voor. Lees meer
Verslag eSkills conferentie 16 maart online
Meer dan 200 internationale beleidsmakers, CEO’s en deskundigen spraken op 16 maart jongstleden met elkaar over noodzakelijke acties om de digitale .. Lees meer
Visie & vernieuwing
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving geeft ECP betekenis aan ICT door (inter)nationale ontwikkelingen te volgen en te beïnvloeden.
Lees meer
Vaardigheden
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving zet ECP zich in om de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking te verbeteren om zo het innovatievermogen en de arbeidsproductiviteit in Nederland te vergroten.
Lees meer
Verbinding
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving stimuleert ECP het maken van afspraken over interoperabiliteit en brengt het een 100% digitale communicatie tussen burgers, bedrijven en overheden dichterbij.
Lees meer
Veiligheid & vertrouwen
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving zet ECP zich in om burgers, overheid en bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van digitale veiligheid. Daarnaast richt ECP zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking om digitale veiligheid te verbeteren.
Lees meer