NL IGF Event: een smeltkroes van ideeën, wensen en aanbevelingen
Meer dan 100 bezoekers verzamelden zich op 20 juni 2014 in Den Haag om te debatteren over de toekomst van het internet tijdens het NL IGF Event. “He.. Lees meer
Internet of Things: tijd voor maatschappelijke (inter)actie?
Op 16 juni jongstleden organiseerde ECP een bijeenkomst speciaal voor haar deelnemers over Internet of Things: tijd voor maatschappelijke (inter)actie.. Lees meer
Digibewust valt wederom in de prijzen
Op 12 juni vond in Amsterdam de uitreiking van de Esprix plaats, vakprijs voor de meest succesvolle marketingcommunicatie campagnes. '100.000 euro hac.. Lees meer
Visie & vernieuwing
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving geeft ECP betekenis aan ICT door (inter)nationale ontwikkelingen te volgen en te beïnvloeden.
Lees meer
Vaardigheden
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving zet ECP zich in om de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking te verbeteren om zo het innovatievermogen en de arbeidsproductiviteit in Nederland te vergroten.
Lees meer
Verbinding
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving stimuleert ECP het maken van afspraken over interoperabiliteit en brengt het een 100% digitale communicatie tussen burgers, bedrijven en overheden dichterbij.
Lees meer
Veiligheid & vertrouwen
Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving zet ECP zich in om burgers, overheid en bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van digitale veiligheid. Daarnaast richt ECP zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking om digitale veiligheid te verbeteren.
Lees meer