Publicaties


Opschalingsplan Human Capital Agenda ICT

Verslag Begeleidingsethiek werksessie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Hand-out Safer Internet Day 2021 - online ouderavond

Online Trust Coalitie - Whitepaper Vertrouwen in de cloud

Onderzoek Safer Internet Day 2021

ECP in 2021

Guidance ethics approach

Visie ECP - Digitale samenleving in stroomversnelling

Rapport Begeleidingsethiek Coronamelder

Online Trust Coalitie - Manifest

Online Trust Coalition - Manifesto (English)

Verkenning begeleidingsethiek LUMC

Rapportage onderzoek Safer Internet Day 2020

ECP in 2020

Essay Verkenning quantumtechnologie

Het economisch en maatschappelijk belang van datadelen

Essay Artificial Intelligence en mensenrechten

Essay Aanpak begeleidingsethiek (NL + EN)

Essay Toezicht met Algoritmen

Artificial Intelligence Impact Assessment (English version)

Digitale Zorg en Privacy

De digicoach en de I-nurse

Artificial Intelligence Impact Assessment (volledige versie)

Het verhaal van digitaal

AI bijeenkomst, 2 juli 2018

ECP en de zorg - Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de infor...

White Paper Artificial Intelligence

ECP Weekonnect special

20 Bouwstenen

The Art of Ethics in the Information Society - Mind You

ECP Visie De zorgzame informatiesamenleving

Inventarisatie privacy tools

NTD gedragscode NL

Digivaardig & Digiveilig - Samenwerken aan een sterk digitaal Ned...

ECP Visie An adult information society

ECP Visie De volwassen informatiesamenleving, het nieuwe normaal

ECP Corporate Brochure

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Magazine Standaardwerken. Het belang van verbinden

Highlights ECP (-EPN) 2011-2012

Rapport Het nieuwe werken

Highlights ECP-EPN 2009

Privacy Communicatie Model

Bewaren & Bewijzen

E-Factureren voor het Bedrijfsleven

Highlights ECP.NL 0809