Publicaties


Argumentenkaart inperking encryptie

Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2...

Pleidooi voor versnelde invoering digitale geletterdheid in het o...

Publicatie - Geef data waarde

Samenvatting ECP Deelnemersspecial Naar een mensgerichte en veran...

Visie ECP - Digitale samenleving in stroomversnelling

Youth Messages, EuroDIG 2021

Opschalingsplan Human Capital Agenda ICT

Verslag Begeleidingsethiek werksessie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Hand-out Safer Internet Day 2021 - online ouderavond

Online Trust Coalitie white paper "Trust in the Cloud"

Online Trust Coalitie - Whitepaper Vertrouwen in de cloud

Onderzoek Safer Internet Day 2021

ECP in 2021

Guidance ethics approach

Rapport Begeleidingsethiek Coronamelder

Online Trust Coalitie - Manifest

Online Trust Coalition - Manifesto (English)

Verkenning begeleidingsethiek LUMC

Rapportage onderzoek Safer Internet Day 2020

Essay Verkenning quantumtechnologie

Het economisch en maatschappelijk belang van datadelen

Essay Artificial Intelligence en mensenrechten

Essay Aanpak begeleidingsethiek (NL + EN)

Essay Toezicht met Algoritmen

Artificial Intelligence Impact Assessment (English version)

Digitale Zorg en Privacy

De digicoach en de I-nurse

Artificial Intelligence Impact Assessment (volledige versie)

Het verhaal van digitaal

ECP en de zorg - Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de infor...

White Paper Artificial Intelligence

The Art of Ethics in the Information Society - Mind You

Inventarisatie privacy tools

NTD gedragscode NL

Online leeftijdsverificatie in Nederland