Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een online meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversnelling. Hoe kan Nederland bewegen naar een succesvolle en veilige digitale samenleving?

Naast ontmoeting (netwerken), kennis en inspiratie, staat samenwerking in dit bijzondere jaar centraal. Hoe kunnen we ook op afstand samenwerken; vanuit welke waarden werken we samen, en hoe bewegen we ons (online) veilig. Welke urgenties en thema’s pakken we publiek-privaat op in digitaliserend Nederland?

Daarover gaan we met elkaar graag in gesprek middels kennissessies, workshops en debatten nieuwe stijl. Dit alles op een online platform: een interactieve omgeving waarin ook genetwerkt kan worden. Alle festivaldagen worden afgesloten met een culturele noot.

Meld u nu aan!

Programma

Festivalpartners 2020

team dutch digital delta
Coalitie Digivaardig in de zorg
Forum Standaardisatie
Ministerie EZK
NL IGF
SIDN
TNO
Veilig Internetten

Impressies

Bekijk de foto’s van eerdere edities
van het Jaarcongres ECP!

MEER IMPRESSIES

Locatie

Het ECP Jaarfestival wordt dit
jaar vanaf meerdere locaties
live gestreamd.