Marjolijn Bonthuis-Krijger

Managementteam lid

Marjolijn Bonthuis studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en startte haar loopbaan middenin het ‘dot.com-tijdperk’ bij Infostrada Sports, dat wereldwijd sportinformatiediensten en –producten levert. Als congresontwikkelaar ICT en Juridische Zaken bij Elsevier Congressen leerde ze Arie van Bellen kennen. Ze besloot de overstap te wagen en zich in te zetten voor het jonge platform ter bevordering van de Nederlandse informatiesamenleving; ECP. Marjolijn behoort vanaf 2002 tot het managementteam. Inhoudelijk is Marjolijn verantwoordelijk voor de projecten en programma’s op het terrein van Veiligheid & Vertrouwen en Internet Governance. Marjolijn ziet de kracht van ECP vooral in het leggen van verbindingen. Tussen zowel mensen, organisaties, dossiers als programma’s. De internationale Women in Cyber Security Foundation (WiCS) verkoos haar in 2016 tot Woman of the Year.

Visie “Veiligheid en Vertrouwen zijn belangrijke randvoorwaarden voor het optimaal benutten van ICT. Het vergroten van de digitale veiligheid draagt immers bij aan het vertrouwen in ICT en daarmee aan de groei en innovatie binnen de informatiesamenleving. ECP wil onafhankelijk aanspreekpunt en thought leader zijn, strategisch partner en spil in de onderlinge samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.”