Daniël Tijink

Adviseur Zorg & ICT, lid management team

Daniël Tijink studeerde Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving (ir.) aan de Universiteit Twente en Technische Bestuurskunde (dr.) aan de Technische Universiteit Delft. Daniël was voorheen actief als research en thema coördinator en strateeg bij het Ministerie van Economische Zaken. Voor ECP maakt Daniël onderdeel uit van het management team, waar hij zich bezighoudt met de thema’s Zorg en Strategie.

Visie

“De komst van de informatiesamenleving heeft grote gevolgen voor de zorg. Het biedt ongekende mogelijkheden én uitdagingen. ECP verkent die in haar visiedocument De zorgzame informatiesamenleving, het nieuwe normaal in de zorg. Vanuit die visie levert ECP, altijd in samenwerking met andere partijen, op verschillende terreinen een waardevolle bijdrage om te komen tot zorgzame informatiesamenleving.” “De komende jaren hoop ik een ontwikkeling te zien tot een intelligente wederzijdse aanpassing van zorg en ICT die leidt tot een goede, betaalbare en bereikbare zorg in Nederland.”

Projecten

Zorg & ICT / e-health & gemeenten / digitale vaardigheden in de zorg / zorg & privacy/e-health(week) voor patiënten, mantelzorgers en verpleegkundigen /

Thema’s

De zorgzame InformatieSamenleving

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg