Sander Ruiter

Sander Ruiter is een ervaren programmamanager op het snijvlak van digitalisering en publiek-private samenwerking. Als bedrijfskundige is hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd op de effectiviteit van digitale bedrijfsstrategieën voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Sindsdien is Sander een geïnspireerde professional die werkt aan economische en maatschappelijke thema’s rondom digitale transitie. Hij heeft 10 jaar ervaring bij de Rijksoverheid en ruim zes jaar in het ICT-bedrijfsleven. Die ervaring zet hij met veel enthousiasme in voor de uitvoering van het AiNed programma. Als directeur ad interim werkt aan de opbouw van Stichting AiNed dat belast is met de integrale coördinatie en uitvoering van dit meerjarenprogramma voor AI innovatie in Nederland. De afgelopen jaren was Sander betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie als Coalitiesecretaris.

Bij ECP is Sander actief als lid van het Management Team en is daarin verantwoordelijk voor o.a. ICT Beheer en het vormgeven van publiek-private samenwerking, coalities en governance in programma’s voor een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving.