Wat doet ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.

ECP werkt vanuit een maatschappelijke doelstelling aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving en is dus geen belangenbehartiger. ECP biedt een platform waar publiek-maatschappelijke en private partijen samenwerken. Dat is in bijna alle werkgroepen, platforms, bijeenkomsten die ECP organiseert terug te zien. Een onderliggende, belangrijke waarde hierbij is good governance.

“ECP is de verbinder in Nederland als het gaat om de vertaalslag van technologie naar onze economie en samenleving. Van het duiden van impact naar het mede mogelijk maken dat Nederlandse bedrijven en overheden technologische vernieuwing op kunnen pakken. Daarbij staat de positie van de mens voor ons altijd centraal. Ondersteuning van de Dutch Blockchain Coalition, de Nederlandse AI Coalitie en de campagnes van Veiliginternetten.nl zijn daarvan voorbeelden.”

Arie van Bellen, directeur ECP

Hoe het begon…

ECP is op 13 januari 1998 opgericht door VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken vanuit de behoefte aan een nationale denktank en de overtuiging dat publiek-private samenwerking essentieel was om te komen tot afspraken en technische standaarden voor elektronisch zakendoen. Elektronisch zakendoen moest zakendoen worden, waarbij de integratie van ICT in het bedrijfsproces volledig gerealiseerd is. Daarna verbreedde de functie van ECP en werd het een platform waar naar de ontwikkeling van technologie en de maatschappelijke betekenis van digitalisering werd gekeken.

Onze werkwijze

ECP verbindt. Het is niet alleen een zelfstandig, onafhankelijk platform, maar creëert ook platforms voor overheden en marktpartijen met een gemeenschappelijk doel. ECP wordt hiervoor gevraagd en neemt ook zelf het initiatief. Ze fungeert als intelligente, neutrale tafel/spreekbuis voor onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de informatiesamenleving en waarbij behoefte is om publiek-privaat op te trekken.

Zo komen kennis en ervaring samen om, aangevuld met beschikbaar onderzoek, een onafhankelijke visie te ontwikkelen en noodzakelijke stappen te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van ethische vraagstukken, awareness en voorlichting, maar ook om de ongekende mogelijkheden te benutten. Op dit moment heeft ECP platforms op het gebied van zorg, energie, ethiek, artificial intelligence, data delen, internetveiligheid en quantumtechnologie.