Laurens van der Molen

Projectcommunicatieadviseur

Laurens van der Molen is als communicatieadviseur actief binnen meerdere projecten van ECP. Hij heeft de opleiding Communicatie gedaan en werkte eerder bij Colo, Irado en het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Voor ECP richt hij zich primair op het thema Zorg en Samen Snel Internet. Visie De digitalisering in de zorg is een feit, maar het blijft mensenwerk. Het is dan ook belangrijk dat zowel het personeel werkzaam in de zorg als de patiënt de digitale vaardigheden bezit om mee te kunnen komen. Ook de privacy moet niet uit het oog worden verloren. ECP zet zich hier, samen met haar partners, voor in. Projecten Digivaardig in de zorg / Privacy in de zorg / E-health week / Big Data in de Zorg/ Samen Snel Internet Thema’s Zorg, Veiligheid en Vertrouwen, Connectiviteit

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig