Publicatie resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraken. De meest recente meting toont de stand van zaken met betrekking tot...

Lees meer
  • alles
  • oktober
  • november
  • december
  • januari
  • archief


Laad meer nieuws