WORD DEELNEMER

ECP heeft het afgelopen jaar digitalisering in Nederland uitgedaagd, kansen gecreëerd en geïnspireerd. Dit konden en kunnen wij alleen door – en in nauwe samenwerking met – onze deelnemers en programmapartners. Deelnemers van ECP zorgen voor het brede draagvlak waarbinnen belangrijke sector overschrijdende thema’s publiekprivaat worden opgepakt. Momenteel nemen ruim 130 partijen deel aan het platform.

PREMIUM DEELNEMERSCHAP

Intensief samenwerken aan het aanjagen van een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving? Dan is het deelnemen als premium deelnemer en/of programmapartners voor uw organisatie het meest van toegevoegde waarde. Niet alleen kunt u deelnemen aan het bestuurlijk netwerk van ECP (in overleg met en goedkeuring van het Bestuur), maar kunt u ook uw thema’s breed agenderen, uw kennis binnen uw organisatie delen met uw stakeholders, én in specifieke programma’s en projecten samenwerken aan het bereiken van mijlpalen.

In diverse deelnemersbijeenkomsten en het Jaarcongres (+/- 1000 man) krijgt u een VIP treatment en uw organisatie krijgt een coördinerend contactpersoon vanuit ECP die met u vorm en inhoud geeft aan een maatwerk samenwerking gedurende het jaar waarbij uw organisatie de zichtbaarheid krijgt die bij uw aanpak past.

 1. Contacten in een hoogwaardig netwerk

 2. Maatschappelijk verantwoord

 3. Kennisvoorsprong

 4. Meedenken, meepraten en meebeslissen

+ Lees hier alle voordelen

130 DEELNEMERS

CONTACTGEGEVENSLIDMAATSCHAP

Contributie per jaar (excl. BTW)
Bedrijven / instellingen
 • €4.400
 • €2.200
 • €1.100
Intermediaire instellingen
 • €2.200
 • €1.100
Overheidsinstellingen
 • €4.400
 • €2.200
Onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen
 • €500
Premium lidmaatschap
Premium lidmaatschap
 • €20.000
Eventuele opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden en schriftelijk te geschieden.