WAT IS ECP?

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving. Onze neutrale positie en ons verbindend vermogen zorgen ervoor dat we het maatschappelijke en ethische debat aanjagen, (nieuwe) samenwerkingsverbanden organiseren en activiteiten ontplooien om digitale uitdagingen aan te pakken.

Een belangrijke pijler hierin is de organisatie en ondersteuning van programma’s van partners.

Momenteel hebben wij een tweetal vacatures. De maatschappelijke situatie en de getroffen maatregelen zorgen ervoor dat de invulling van deze vacatures voorlopig on hold staat en langer op zich laat wachten. Wij vragen hiervoor je begrip, maar nodigen je desalniettemin uit om te reageren.