Sluit

%description%

Sluit

%description%
%pdf%
%gallery%

Sluit

%description%


Terugblik op het ECP Jaarfestival 2022

Wij kijken terug op een zeer geslaagd ECP Jaarfestival: bijna 800 bezoekers bezochten het ECP Jaarfestival om kennis te delen, met elkaar in gesprek te gaan over de vibe shift van het digitale tijdperk en om met elkaar te netwerken. Op deze website vindt u een terugblik op alle onderdelen van het Jaarfestival. Heeft u een sessie gemist? Lees dan het verslag na. Of bekijk de verschillende key-notes van de plenaire opening op uw gemak.

Highlights  

 

Plenaire opening - volledige opnamen

Bekijk de volledige plenaire opening met een keynote van Mickey Adriaansens, een interview met Arie van Bellen, een presentatie van Sander Duivestein en een gesprek met drie generaties over de digitale ontwikkelingen. Dit alles begeleid door dagvoorzitter Donatello Piras. ... Bekijk de video

Keynote - Micky Adriaansens - Minister EZK

Zeer vereerd waren wij dat de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, een keynote speech wilde verzorgen. Bekijk de video om te horen met welk muzieknummer zij haar entree maakte. Bekijk de video

In gesprek met Arie van Bellen

De 'vibeshift van het digitale tijdperk' was het thema van de dag, volgens ECP-directeur Arie van Bellen leven we niet langer in een tijdperk van veranderingen, maar zitten we in de verandering van tijdperk. Bekijk hier het interview van Donatello Piras met Arie. ... Bekijk de video

Echt nep - Sander Duivestein

Sander Duivestein gaf een keynote over ‘Echt nep: Spelen met de realiteit in tijden van AI, deepfakes en de metaverse.'  Bekijk zijn inspirerende verhaal dat u aan het denken zet.   Bekijk de video

Vibe of the Generations

Jongeren leren niet alleen van ouderen, dat gaat tegenwoordig net zo vaak andersom. Dat was te horen op het ronde hoofdpodium waar representanten van drie generaties met elkaar in gesprek gingen. Bekijk hier het gesprek. Bekijk de video

Verslag ‘Central Bank Digital Currency – De maatschappelijke impact van digitaal geld’

Samenvatting Hoewel CBDCs geen cryptocurrencies zijn, is het vermoedelijk, net zoals cryptocurrencies, onderdeel van hoe we in de toekomst waarde uitwisselen en opslaan en betalingen uitvoeren. Nu de ontwikkelingen serieuze vormen aannemen, is het belang dat er een serieus maatschappelijk debat op gang komt over deze nieuwe vorm van geld. Wat is het, wat moet h... Lees meer

Verslag Digitale nalatenschap: doorleven als je dood bent

Samenvatting “Mogen mensen na mijn dood mijn whatsappberichten lezen” met deze vraag startte de sessie en werd direct het dilemma duidelijk. Digitaal nalatenschap is meer dan regelen dat alles wat je nalaat aan foto’s, video’s, accounts, in wallets een erfgenaam krijgt. Minstens zo belangrijk is de keuze... Lees meer

Verslag Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen

Samenvatting In een volle zaal 8 van de Fokker Terminal kwamen de Topsectoren Energie en ICT samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder Liander om aan de hand van een pitch en drie stellingen in gesprek te gaan over digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen. ... Lees meer

Verslag Drones Just Do It!

Samenvatting De sessie begon met uitleg over de Buyer group op het gebied van drones en beeldherkenning. Het doel daarvan is een markt stimuleren en richting geven, om publieke diensten te voorzien van haar huidige en toekomstige behoefte op AI-beeldherkenning met o.a. gebruik van drones. Aanbe... Lees meer

Verslag Ethiek in de praktijk

Samenvatting In deze sessie lieten Theo van der Plas, portefeuillehouder digitalisering bij de Nationale Politie, en Monique Verdier, vicevoorz... Lees meer

Verslag Focus op Cybersecurity

Samenvatting Een volle zaal met een ‘thuiskomend’ CS4NL (eerder BGP Cybersecurity), vorig jaar immers werd tijdens het ECP Jaarfestival het startschot gegeven van deze cross-sectorale samenwerking. Tom v... Lees meer

Verslag Het paradigma van Digitale Soevereiniteit

Samenvatting Bedrijfsprocessen veranderen, hele ketens gaan over de kop. Het paradigma rond digitale soevereiniteit in Europa vormt zich rond normen, waarden en wetgeving. In deze sessie belichtten David Regeczi (TNO) en Nouschka Auwema (Ministerie van Justitie en Veiligheid) het thema vanuit de technologische kant en wat dat betekent voor ons innovatie- en ver... Lees meer

Verslag Hoe lossen we het tekort aan ICT’ers op

Samenvatting Nederland kent helaas nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. Om iedereen mee te kunnen laten komen, zet de HCA-ICT zich de afgelopen jaren samen met haar partners in om aan deze groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. ... Lees meer

Verslag Hoe voorkomen we een digitale vertrouwenscrisis?

Samenvatting De Online Trust Coalitie (OTC) heeft als doel het vertrouwen in de cloud te vergroten.    In een paneldiscussie, met Angeline van Dijk (Agentschap Telecom), Egon Berghout (Erasmus Universiteit) en Hans Verkruijsse (Adviescollege ICT-toetsing) werd er gesproken over “... Lees meer

Verslag Hoe wordt het internet weer van ons allemaal?

Samenvatting Tijdens het minicollege gingen hoogleraren Valerie Frissen en Cristian Hesselman in op de noodzaak voor een verantwoord internet. Valerie vanuit een maatschappelijk perspectief en Cristian vanuit een technisch perspectief.  De eerste vraag die Valerie stelde was hoe het internet... Lees meer

Verslag AI Act van uitdaging naar kans

Samenvatting Deze sessie ging over de aankomende Europese AI verordening. Het doel is het beschermen van burgers en de maatschappij tegen (gevaarlijke) bijeffecten van AI en AI-toepassingen.  Hoog op de agenda staat burgers laten meepraten over deze onderwerpen. EU- burgers moeten vertrouwe... Lees meer

Verslag Informatiepositie van de burger versterken

Samenvatting Tijdens het ECP Jaarfestival is het manifest Over Informatie Gesproken overhandigd. Met dit manifest verklaren maatschappelijke organisaties en bedrijven dat ze de overheid willen helpen bij het verbeteren van de in... Lees meer

Verslag Masterclass gedragsverandering Cybersecure gedrag door 'zelf ervaren'.

Samenvatting Cybersecurity is niet alleen voor technische specialisten. Iedereen heeft een rol in het proces en bekijkt een cyberaanval vanuit zijn perspectief: de directie, de communicatieafdeling, de crisismanager (als je die hebt). Security is iets wat iedereen doet en waar iedereen aan bijdraagt! Tijdens de masterclass laat Sanne Maasakkers, securityspecialist bij het NCSC en ethi... Lees meer

Verslag ‘Metaverse, op weg naar het platform van de toekomst’

Samenvatting Na een inleiding van Tijs Koops leerde Aragorn Meulendijks ons aan de hand van talloze voorbeelden dat mensen slecht zijn in het v... Lees meer

Verslag Online haat vergiftigt ons maatschappelijk debat. Tijd voor actie.

Samenvatting In deze sessie sprak Devika Partiman als ervaringsdeskundige over online haat. Als woordvoerder van Stem op een Vrouw (en een jonge vrouw van kleur) krijgt ze te maken met online en offline bedreigingen en intimidatie. Doordat dit gedrag niet strafbaar is voelde ze zich machteloos en heel angstig. Devika is... Lees meer

Verslag Young digital leadership – jongeren als (digi)helden

Samenvatting De sessie begon met een korte introductie door Aniek Breevoort met daarin ... Lees meer

Verslag Een quantum sprong naar verantwoorde quantum-technologie

Samenvatting Bart Schermer opende de sessie en gaf een korte uiteenzetting van het project. Door een multidisciplinaire werkgroep en in samenwerking met Quantum Delta Nederland is de afgelopen maanden gewerkt aan een stappenplan waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van quantum technologie. Tijdens de s... Lees meer

Uitslag Meest Digibewuste Kamerlid 2022

Waarschijnlijk weet u het al: VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski is uitgeroepen tot het Meest Digibewuste Kamerlid van 2022. Bekijk hier de video van de bekendmaking van de winnares door juryvoorzitter Tineke Netelenbos.   Bekijk de video

Plenaire afsluiting

En tot slot de afsluiting van het ECP Jaarfestival 2022 door Arie van Bellen en Donatello Piras. Bekijk de video

Plenaire afsluiting

Arie van Bellen en Tineke Netelenbos blikken samen met de dagvoorzitters kort terug op de dag. Daniël Tijink overhandigd het boek ‘De techniek staat voor iets' aan Peter Snijder, Burgemeester van Zwolle en voorzitter van de VNG commissie Informatiesamenleving. Boegbeeld van Topsector ICT ... Bekijk de video

Interview met Arie van Bellen

Tijdperk van veranderingen wordt verandering van tijdperk. Je kan beter naar elkaar luisteren dan elkaar in de haren vliegen. Hoeveel samenwerking de maatschappij en de economie oplevert, kan directeur Arie van Bellen na 25 jaar ECP in een paar zinnen uitleggen. Maar het Jaarfestival 2022 staat in het teken van vooruitkijken, midden in een vibeshift. In welke gedaantes komt de verandering voor? He... Bekijk de video

Interview met Daniel Tijink

Op het Jaarfestival 2022 werd bekend dat een landelijke uitrol komt van de aanpak Ethiek en Technologie, die de afgelopen jaren is ontwikkeld onder aanvoering van Daniël Tijink van ECP en hoogleraar filosofie en ethiek Peter-Paul Verbeek van de Universiteit van Amsterdam. Met speciale doe-dialogen wordt via gerichte gesprekken de praktische met de ethische kant verbonden van de inzet van nieuwe t... Bekijk de video

Interview met Valerie Frissen

SIDN is de stichting die internetadressen uitgeeft die eindigen op .nl. En dat is niet het enige gebied waarop deze stichting 'streetwise' is: het SIDN Fonds stimuleert sinds 2015 via inmiddels meer dan 300 projecten een betere inbedding van internet in de maatschappij. Bijvoorbeeld door iets te doen tegen negatieve gevolgen van internet in het offline leven. Valerie Frissen organiseerde daarom op... Bekijk de video

Interview met Eppo van Nispen tot Sevenaer

In 2021 riep Eppo van Nispen tot Sevenaer bezoekers van het ECP Jaarfestival op: laten we de handen ineen slaan om overheidsinformatie beter toegankelijk te maken voor burgers, en dan graag op zo'n manier dat ambtenaren er niet meer, maar minder werk aan hebben. Op deze editie kon hij al een eerste serie oplossingen presenteren, mét de mensen die deze kunnen realiseren. ... Bekijk de video

Interview met Frits Grotenhuis

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is de waarde van de Topsector ICT in Nederland, zegt directeur Frits Grotenhuis, maar tegelijkertijd ook die van het ECP Jaarfestival. Bekijk de video

Interview met Tineke Netelenbos

De Digitale Binnenhof Academy helpt de politiek op weg in nieuwe ontwikkelingen rond bijvoorbeeld innovatieve tech. ECP-voorzitter Tineke Netelenbos, oud... Bekijk de video

Wouter Kobes - Forum Standaardisatie over Internet.nl

Met praktische tools verzorgd door het Forum Standaardisatie kan je snel controleren hoe het staat met de veiligheid en de toegankelijkheid van (documenten op) je website. En is er iets mis, dan krijg je meteen tips om dit te verbeteren. Festivalreporter Anne Botman checkt hoe ecp.nl het doet. ... Bekijk de video

Han Zuidweg - Forum Standaardisatie voer de PDF Checker

De PDF-checker is een gratis tool om documenten in pdf-formaat te controleren op toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals slechtziendheid. Met één druk op de knop komt een lijst met verbeterpunten tevoorschijn, die je moet gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen om digitaal toegankelijk te zijn voor iedereen. Dit geldt voor overheden, maar is natu... Bekijk de video

Fotowall

Bekijk hier het fotoverslag van het Jaarfestival, klik op de foto hieronder om naar het hele album te gaan. Alle foto’s zijn gemaakt door Paul Ridderhof.

Sprekers

Dit was de sprekers line-up van het ECP Jaarfestival 2022.

Tineke Netelenbos

Voorzitter

Arie van Bellen

Directeur

Eppo van Nispen tot Sevenaer

CEO - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Kees Verhoeven

Kernteamlid Online Trust Coalitie

Jeannine Peek

Algemeen Directeur Capgemini Nederland en Boegbeeld Topsector ICT

Jim Stolze

Schrijver en ondernemer

Frank Heemskerk

Secretary General European Round Table for Industry

Lieke en Richard Lamb

Trendwatchers

Daniël Tijink

MT-lid ECP

Alexander van den Wall Bake

Business consultant

André Krom

Senior docent/onderzoeker

Pieter Vermeer

Directeur innovatie

Stijn van Butselaar

Senior Policy Advisor Digital

Suzanne Verheijden

Programmamanager digitale vaardigheden

Annemarie Costeris

Director Government Affairs

Lokke Moerel

Senior of Counsel Morrison & Foerster en Hoogleraar Tilburg University

Pieter Nooren

Senior scientist TNO

Bert Hubert

Oprichter PowerDNS

Amerik Klapwijk

Beleidsmedewerker Vakcentrale voor Professionals

Larissa Zegveld

Algemeen Directeur-Bestuurder Kennisnet

Marjolijn Bonthuis

Programmadirecteur Digitale Veiligheid en Vertrouwen ECP

Rudy van Belkom

Directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

Joachim de Greeff

Senior Consultant AI and Robotics TNO

Rogier Creemers

Universitair docent Universiteit Leiden

Giovane Moura

Data Scientist SIDN Labs en TU Delft

Mattijs Jonker

Universitair Docent Universiteit Twente

Rob van Gijzel

Voorzitter DBC

Sophie Vijgen

Educatief ontwikkelaar Stichting Digisterker

Jeroen van Lindert

Projectmanager Kieskompas

Ernst van Dam

Directeur Capgemini Academy

Bart Groothuis

Europarlementariër VVD delegatie

Edwin Borst

Adviseur ethiek en technologie ECP

Wouter Trumpie

Chief Architect, Public Sector and Education, CEMEA Salesforce

Maaike Drok

Strategisch Communicatieadviseur Netwerk Mediawijsheid

Iris Visser

Trainer en facilitator Digitaal in Balans

Vincent van der Rijst

Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut

Claudia van Casteren

Communicatieadviseur en lid ethisch team Gemeente Eindhoven

Rudi Bekkers

Professor and Chair of Standardisation and Intellectual Property Eindhoven University of Technology

Hester Benedictus

Bedenker Lees Simpel

Mieke van Heesewijk

Adjunct Directeur / Programma Manager SIDN fonds

Jacques de Wit

Directeur Leer Zelf Online

Aldert de Jongste

Programma manager ECP

Guido Enthoven

Directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie

Jorn van Steenis

Senior policy expert Ministerie EZK

Harry Weststeijn

Lid Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek Gemeente Amersfoort

Jelmer Schreuder

Human Capital Coördinator ICT - HCA ICT

Eline Westbeek

Onderzoeker TNO

Edo Haveman

Head of Public Policy Benelux Meta

Su Yin Timp-Gan

Co-founder I.AMDIGITAL

Lucas Moers

Voorzitter Jong ECP

Dorijn Bogaard

Projectadviseur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Arre Zuurmond

Regeringscommissaris Informatiehuishouding Ministerie van Binnenlandse Zaken

Petra Claessen

Voorzitter BTG

Joeri Scheper

Beleidsadviseur SER

Ronald Meijer

IT Architect IBM

Haye Hazenberg

Beleidsmedewerker Ministerie van BZK

Linda Kool

Onderzoekscoördinator Rathenau Instituut

Roger van Boxtel

Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Sinfonietta

Lieke Hamers

CTO Dell Technologies

Marjolein Bot

Lead Energie & Digitaal Amsterdam Economic Board

Peter Snijders

Voorzitter Commissie Informatiesamenleving VNG

Elja Daae

Beleidscoördinator Data, AI & Algoritmes Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jasper Nagtegaal

Directeur Directie Digitale Weerbaarheid RDI

Barbara Kathmann

Tweede Kamerlid PvdA

Hawre Rahimi

Tweede Kamerlid VVD

Hind Dekker-Abdulaziz

Tweede Kamerlid D66

Imane Oulali

Strategisch Beleidsadviseur Onderwijsinnovatie MBO Raad

Ernst Noorman

Ambassadeur Algemene Dienst Cyber en Veiligheid

Sterre Vruggink

HR-Adviseur Qbuzz

Geert-Jan Bogaerts

Voorzitter PublicSpaces

Willeke Klinker

Projectleider ECP

Karen van der Zanden

Senior Adviseur Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Eleonora van Hoorn

Juridische medewerker Project Online Content Moderatie Ministerie van Justitie en Veiligheid

Peter Snijders

Burgemeester/voorzitter VNG commissie Informatiesamenleving Gemeente Zwolle/VNG

Tijs Koops

Projectmanager ECP

Joeri Hazelaar

Bewoner Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek gemeente Amersfoort

Kees van der Klauw

Coalitiemanager Nederlandse AI Coalitie - NL AIC

Rob Niersman

Beleidsmedewerker / projectleider BZK

Erik Langius

Scientist Integrator TNO

Tom Demeyer

Chief Technology Officer Waag

Inspiratie opdoen

Neem deel aan onze keynotes en breakout-sessies en blijf op de hoogte welke veranderingen er aan komen in de digitale wereld.

Kennis en ervaringen uitwisselen

Vergroot en deel uw kennis. Ontdek waar andere organisaties mee bezig zijn en ga nieuwe samenwerkingen aan.

Netwerken

Ontmoet oude bekenden en leg nieuwe contacten. Met tal van netwerkmogelijkheden is het ECP Jaarfestival de perfecte plek om zowel met ons als honderden andere deelnemers te connecten.

Contact

Heeft u vragen over het ECP Jaarfestival? Stuur ons een mail via jaarfestival@ecp.nl