Hannah Boute

Hannah Boute deed de MSc. Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; een richting van bedrijfskunde die uitgaat van het ontwerpen van organisaties op een manier die gericht is op omgaan met complexiteit vanuit de omgeving van een organisatie. Zij specialiseerde zich in haar studie op het gebied van sociotechnisch organisatieontwerp en strategisch management en heeft ruime werkervaring in multistakeholder communicatie in zowel het publieke domein als binnen het MKB.

We leggen nu de digitale snelwegen aan van onze samenleving en economie. Daarvoor is het verbinden en betrekken van stakeholders uit de triple helix èn burgers, kennisuitwisseling stimuleren en het borgen van onze democratische waarden cruciaal. Vanuit ECP draag ik daar graag aan bij.”