Hannah Boute

Hannah heeft haar bachelor gedaan in Internationale communicatie en deed de Msc. Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; een richting van bedrijfskunde die uitgaat van het ontwerpen van organisaties op een manier die gericht is op omgaan met complexiteit vanuit de omgeving van een organisatie. Hannah werkte als communicatieadviseur en marketeer voor profit en non-profit organisaties aan zowel klant- als bureauzijde. Vanuit haar werkervaring als marketeer raakte zij geïnteresseerd in digitalisering.

“We leggen nu de digitale snelwegen aan van onze samenleving en economie. Daarbij is uitwisseling van kennis en innovatieve toepassingen tussen stakeholders uit de publieke en private sector en de kennisinstellingen cruciaal. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol om op het juiste moment de stakeholders te betrekken, kennisuitwisseling te stimuleren en zo innovatie te accelereren met in achtneming van onze democratische waarden. Vanuit ECP draag ik als communicatieadviseur graag bij aan het faciliteren van de Dutch Blockchain Coalitie en de Nederlandse Gaia-X hub, om samen te bouwen aan de toepassingen van blockchain technologie en het data-ecosysteem van de toekomst.”