René Montenarie

René Montenarie is de directeur Operations van ECP. Daarnaast houdt hij zich nadrukkelijk bezig met de projecten dutch digital delta (Commit2Data, HCA ICT, Dutch Blockchain Coalition), e-skills en met interoperabiliteit en privacy als thema’s. Hij behaalde zijn master in Business Administration aan de University of Derby. In het kader van een ‘leven lang leren’ blijft René zich actief bijscholen, voornamelijk op het gebied van programmamanagement, big data en privacy. Voordat René aan de slag ging bij ECP, was hij directeur van de GEU, de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen en toetsen in het onderwijs. Vanuit die rol was hij medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van Edu-K (www.edu-k.nl), een platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. ECP heeft volgens René als neutraal platform van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties tot doel de mogelijkheden van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Met zijn uitgebreide ervaringen in het onderwijs wil René de komende jaren actief bijdragen aan de ontwikkeling van visie, volwassen structuren en samenwerking op het gebied van e-skills, interoperabiliteit, privacy en beveiliging in maatschappelijke en economische sectoren.

Visie “Door de nog steeds toenemende impact van ICT zal er steeds meer behoefte ontstaan aan publiek-private samenwerking. Zowel op landelijk niveau als ook in toenemende mate binnen sectoren, met name op het gebied van visieontwikkeling, e-skills, interoperabiliteit, veiligheid en vertrouwen. Samen met de partners en het team van ECP werk ik met veel enthousiasme aan het organiseren van deze samenwerking.”

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig

Contact