René Montenarie

Directeur Operations

Van 2016 tot 2023 heeft René Montenarie vanuit de ECP-directie met veel plezier en enthousiasme bijgedragen aan de ontwikkeling van ECP tot wat het vandaag is. Vanuit ECP heeft René in de afgelopen 14 jaar mee gewerkt aan het opstarten van diverse publiek-private samenwerkingen, programma’s en coalities rond thema’s in onze informatiesamenleving. Zo is hij in de afgelopen 9 jaar betrokken geweest bij de opbouw van Topsector ICT, de Dutch Blockchain Coalitie en de Nederlandse AI Coalitie. In 2009 is hij bij ECP gestart, als coördinator van het programma Digivaardig & Digibewust. Hij is zich daarna altijd blijven inzetten voor meer onderwijs en bewustwording voor ICT en digitale vaardigheden, onder andere in zijn rol als coördinator van de Human Capital Agenda ICT.

De ervaring bij ECP en zijn jarenlange ervaring daarvoor met publiek-privaat samenwerken in het onderwijs neemt hij mee in zijn huidige rol als programmamanager Digitale infrastructuur en duurzaamheid. Vanuit zijn ervaring en gedrevenheid op het onderwerp blijft digitale vaardigheden tevens een belangrijk thema waarvoor hij zich vanuit ECP blijf inzetten.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig

Contact