Marjolijn Durinck

Managementteam lid, Projectmanager Digitale Veiligheid & Vertrouwen

Marjolijn Durinck studeerde recht aan de Tilburg University en is als projectmanager actief binnen het thema Digitale Veiligheid & Vertrouwen. Ze specialiseert zich in projecten met betrekking tot cybersecurity, cybercrime en veilig internet voor kinderen. Naast haar projecten is Marjolijn ook verantwoordelijk voor het algehele financiële management, de begrotingen, de prognoses, susbsidierelaties en accountantscontrole van ECP en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan het Managementteam.

Digitale veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke – zo niet de belangrijkste – randvoorwaarden voor het optimaal benutten van ICT, stelt Marjolijn. “Wanneer het gevoel van digitale onmacht toeneemt, neemt het vertrouwen in de digitale wereld af. Dit heeft een stagnerend effect voor de ontwikkeling van een sterk digitaal Nederland. Burgers, bedrijven en overheid kunnen alleen samen zorgen voor meer veiligheid en meer vertrouwen, publiek-private samenwerking is dan ook essentieel op deze gebieden. Deze publiek-private samenwerking organiseren is een van de leukste aspecten van ons werk”.