Marjolijn Durinck

Marjolijn Durinck studeerde recht aan de Tilburg University en is als projectmanager actief binnen het thema Digitale Veiligheid & Vertrouwen. Ze specialiseert zich in projecten met betrekking tot cybersecurity, cybercrime, privacy en veilig internet voor kinderen. Naast haar projecten is Marjolijn ook verantwoordelijk voor het financiële management van ECP en houdt zich bezig met het relatiebeheer. Digitale veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke – zo niet de belangrijkste – randvoorwaarden voor het optimaal benutten van ICT, stelt Marjolijn. Het gaat niet alleen om de veiligheid van gebruikte ICT-infrastructuur, maar ook om de veiligheid van ICT-producten en diensten, het veilig gebruik hiervan en om privacy.

“Wanneer het gevoel van digitale onmacht toeneemt, neemt het vertrouwen in de digitale wereld af. Dit heeft een stagnerend effect voor de ontwikkeling van een sterk digitaal Nederland. Bewustwording en handelingsperspectieven worden daarom steeds belangrijker. Burgers, bedrijven en overheid kunnen alleen samen grip krijgen op dit dynamische landschap van kwetsbaarheden en dreigingen.”