Onze visie

Voor samenwerking is een gezamenlijke visie essentieel. ECP is opgericht vanuit de gedachte dat de digitalisering vraagt om een partij die overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties verbindt en waar publiek-private samenwerking mogelijk is. De visie van ECP hoe we veranderingen op een kansrijke en betrouwbare manier kunnen vormgeven heet ‘Het verhaal van digitaal’.

De samenleving digitaliseert razendsnel en technologie brengt steeds weer nieuwe innovaties voort zoals big data, blockchain en kunstmatige intelligentie (AI). Deze digitalisering betekent veel maatschappelijke beweging. Waar je ook kijkt, alles verandert. Van zorg tot overheid en van onderwijs tot transport. De mogelijkheden en uitdagingen liggen niet meer aan de horizon maar vlak voor onze voeten. Dat vraagt om slimme samenwerking, dwars door sectoren, regio’s, publiek en privaat heen. Om daarin een handelingsperspectief te bieden publiceerde ECP | Platform voor de InformatieSamenleving haar visie ‘Het verhaal van digitaal: Samen vormgeven aan onze digitale samenleving’.

In Het verhaal van digitaal worden de elementen technologie, domeinen en digitale randvoorwaarden als de drie bladen van een propellor voorgesteld die beweging creëert. Met technologie bedoelen we nieuw ontwikkelingen; bij domeinen gaat het om de plek in de wereld waar de technologie zijn intrede doet, zoals bijvoorbeeld  de zorg of het onderwijs; het derde blad staat voor digitale randvoorwaarden die rondom elk proces op orde moeten zijn zoals veiligheid en privacy.

De adoptie van een bepaalde technologie geeft nieuwe mogelijkheden binnen een domein, er zijn randvoorwaarden nodig om die mogelijkheden verantwoord te benutten en de vraagstukken in een domein stimuleren technologische ontwikkeling. De propellor gaat pas draaien, de informatiesamenleving pas leven en werken als aan alle drie van de propellorbladen aandacht wordt besteed. In het hart van de propellor staat ECP | Platform voor de InformatieSamenleving vanuit zijn verbindende rol.

Download hier de PDF van ‘Het verhaal van digitaal’.