Onze visie

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving draagt als neutrale aanjager en verbinder bij aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving waarin iedereen mee kan doen. We doen dat in verbinding met veel partijen. ECP is dan ook bij uitstek geschikt om op de digitale samenleving te reflecteren. We zijn continu in gesprek met verschillende betrokken partijen uit bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Visie ECP 2020

Voor deze publicatie hebben we met verschillende sleutelspelers uit het ECP-netwerk gesproken over hun visie op digitalisering tijdens en na corona. Centraal in die gesprekken stond de volgende vraag: Hoe kunnen we de mogelijkheden van digitalisering op een verantwoorde wijze benutten voor (iedereen in) de Nederlandse samenleving?

De digitale samenleving in stroomversnelling is een uitgave van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. Met deze publicatie doen we een handreiking richting politiek en bieden we inspiratie voor nieuw beleid. Het is te lezen als vervolg op onze visie uit 2018, die we onder de titel ‘Het Verhaal Van Digitaal’ hebben gepubliceerd.

Download de pdf