Jelle Attema

Projectmanager

Jelle Attema ging na zijn studie Organisatiepsychologie en Functieleer aan de Vrije Universiteit aan de slag als researcher bij de TU/Delft. Sinds 2009 werkt Jelle bij ECP waar hij zich bezighoudt met de thema’s interoperabiliteit, veiligheid en identity. Digitalisering overkomt ons, stelt Jelle, maar er kan wel degelijk richting aan worden gegeven. Hij zet zich daarom met overtuiging in om digitalisering (bij) te sturen en te stimuleren.

Visie
“Projecten als Internet.nl, Secure Software, Veilige Verbindingen & Zeker OnLine en Elektronische Identiteit dragen bij aan betrouwbare, veilige en efficiënte digitale gegevensuitwisseling tussen mensen en organisaties. Digitale veiligheid kan bevorderd worden door:

  • Het maken van breed gedragen, en geïmplementeerde, afspraken over het formaat van data en processen.
  • Het ontwikkelen van begrijpelijke, toetsbare en haalbare eisen aan veiligheid van de steeds complexere online netwerken.
  • Het gemakkelijk en betrouwbaar vaststellen van de online identiteit is een voorwaarde voor zowat elke dienst: om identiteitsfraude aan te pakken en voor bescherming van privacy.

Uiteindelijk moeten we er met zijn allen naar streven dat veiligheid en betrouwbaarheid van digitale diensten en producten even vanzelfsprekend wordt als veiligheid van voedsel, apparatuur en diensten.”

Projecten
Veilige Verbindingen en Zeker-Online / Secure Software / Platform Internetstandaarden / Elektronische Identiteit

Thema’s
Digitale veiligheid & vertrouwen / De zorgzame InformatieSamenleving