Daniël Frijters

Directeur operations (plaatsvervangend)

Daniël Frijters is sinds 2024 aangesteld als directeur operations (tevens plaatsvervangend) bij Platform ECP en verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering.

“Ik vind het fascinerend hoe ECP op zo’n urgent en belangrijk thema als digitalisering verbinding organiseert en maatschappelijke impact creëert. Daar is de ECP cultuur, waarin iedereen van ons team en in ons netwerk z’n unieke bijdrage levert, een absolute succesfactor. In deze rol vind ik het belangrijk goed te luisteren naar de behoeften die leven binnen de organisatie om ons werkplezier en onze gedrevenheid te behouden. Ook duidelijke en zorgvuldige processen zijn hierbij essentieel, die goed aansluiten met de sterke visie en missie van ECP”

De afgelopen 9 jaar is hij met diverse teams betrokken geweest bij de oprichting en doorontwikkeling van Topsector ICT en publiek-private samenwerkingsverbanden die hieruit voortvloeiden zoals het Commt2Data, de Dutch Blockchain Coalitie, de Nederlandse AI Coalitie, de Human Capital Agenda ICT en CS4NL. Afgelopen 2 jaar heeft hij daarnaast het thema duurzaamheid en digitalisering vorm en inhoud gegeven bij ECP en met het team de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering opgericht in zijn rol als Coalitiestrateeg. Momenteel werkt hij als lead responsible innovation en tools met ECP collega’s bij het Centre for Quantum and Society van Quantum Delta Nederland om quantumtechnologie evenwichtig in de samenleving in te bedden. Tevens leidt hij als dagvoorzitter en moderator diverse debatten en organiseert met het ECP team in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat een jaarlijks symposium over de impact van digitalisering op de Nederlandse economie richting 2030.

Visie

“De omslag van de industriële samenleving naar de digitale samenleving is volgens Daniël Frijters de belangrijkste ontwikkeling voor iedereen in Nederland. Echter, het lukt niet iedereen om op deze sneltreinvaart mee te liften. Daarom verbindt hij zich aan ECP: het geeft hem de mogelijkheid leidend te zijn in het co-creëren van een betrouwbare en kansrijke informatiesamenleving in Nederland en op die manier voor iedereen een plek in de sneltrein te bieden.”