Daniël Frijters

De omslag van de industriële samenleving naar de digitale samenleving is volgens Daniël Frijters de belangrijkste ontwikkeling voor iedereen in Nederland. Echter, het lukt niet iedereen om op deze sneltreinvaart mee te liften. Daarom verbindt hij zich aan ECP: het geeft hem de mogelijkheid leidend te zijn in het co-creëren van een betrouwbare en kansrijke informatiesamenleving in Nederland en op die manier voor iedereen een plek in de sneltrein te bieden. Daniël adviseert in het operationeel ondersteunende team genaamd TopTeam dutch digital delta (ICT), geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken over de voortgang en de te bereiken mijlpalen in bijbehorende programma’s en initiatieven rondom ICT-innovatie. Dit zijn onder andere een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma gericht op Big Data (Commit2Data) en een actieplan met betrekking tot het kwalitatief en kwantitatief ‘dichten’ van gaten op de arbeidsmarkt voor ICT-professionals (Human Capital Agenda ICT), het publiek-private nationale samenwerkingsverband Dutch Blockchain Coalition en de NL AI Coalitie.

Binnen ECP richt hij zich op hoe maatschappelijke uitdagingen met ICT-innovatie aan te gaan. Hij houdt zich dan ook bezig met thema’s als artificial en augmented intelligence, machine learning en quantum computing. Als MT-lid en teammanager is Daniël verantwoordelijk voor het benutten van kansen (business development), HR en werkt samen met een gedreven team. Daarnaast participeert Daniël in het directieberaad en denkt in het specifiek mee in de visie- en strategieontwikkeling van ECP. Hij behaalde een Master of Arts in Strategisch Human Resource Management en een pre-master Governmental Studies aan de faculteit Bestuur- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Aan dezelfde universiteit behaalde hij ook een Bachelor of Science in Economics and Social Sciences.

Visie

“Maatschappelijk verantwoord innoveren met IT betekent steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen waarin deze combinatie van business opportunities, technische mogelijkheden en juridische, maatschappelijke en morele eisen gestalte krijgt.”

Projecten

TopTeam dutch digital delta (ICT), Commit2Data, Human Capital Agenda ICT en de Dutch Blockchain Coalition en NL AIC.

Thema’s

ICT voor een stevige Nederlandse economie