Essay Verkenning quantumtechnologie

In december 2019 publiceerde ECP met TNO en quantumexperts uit het netwerk een essay met de titel “Verkenning quantumtechnologie: aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie”. Dit essay is een wegwijzer voor lezers zonder technische achtergrond of kennis van quantumtechnologie. Het essay schetst kort wat de stand van zaken is. Het geeft ook antwoord op vragen zoals wat de kansen en uitdagingen zijn. Zowel op technisch als maatschappelijk vlak. Verder laat het zien welke partijen actief zijn in het veld en waar meer informatie te vinden is.

Lees het Essay Verkenning quantumtechnologie: aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie.