Samenvatting ECP Deelnemersspecial Naar een mensgerichte en verantwoorde AI

De ECP Deelnemersspecial ‘Naar een mensgerichte en verantwoorde AI’ richtte zich op overheden, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving.

U kunt het verslag van deze bijeenkomst hieronder teruglezen.

Samenvatting ECP Deelnemersspecial Naar een mensgerichte en verantwoorde AI – 5 oktober