ECP Deelnemersbrochure 2024

Nieuwe kennis, inspiratie en zichtbaarheid als deelnemer van ECP

Als deelnemer van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving heeft u toegang tot contacten en samenwerkingsverbanden in een breed, hoogwaardig, publiek-privaat netwerk. Uw deelnemerschap levert u daarnaast nieuwe kennis, inspiratie en zichtbaarheid op. ECP is de verbinder in Nederland als het gaat om de vertaalslag van technologie naar onze economie en samenleving. Van het duiden van impact naar het aanjagen en mede mogelijk maken dat Nederlandse bedrijven, wetenschap en overheden technologische vernieuwing gezamenlijk op kunnen pakken. Daarbij staat de positie van de mens voor ons altijd centraal. We zijn continu in gesprek met verschillende betrokken partijen uit bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en burgers.

Lees verder