Jaarplan ECP 2024

In 2024 blijft ECP zich inzetten voor een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Dat doen we bijvoorbeeld met de aanpak begeleidingsethiek; waar we nieuwe technologieën met elkaar verantwoord richting geven, op een manier die past bij de waarden van iedereen die betrokken is of geraakt wordt door die technologie. En verbinden we de praktijk met vertegenwoordigende organisaties en de Nederlandse en Europese overheid. We bespreken het vertrouwen in digitalisering met verschillende partijen en agenderen actuele thema’s (zoals vertrouwen in verkiezingen) omtrent digitale veiligheid.