Rapport Begeleidingsethiek Coronamelder

Daniël Tijink en Peter-Paul Verbeek keken de afgelopen tijd vanuit ethisch perspectief mee met de ontwikkeling van CoronaMelder namens ECP. Dit thema stond ook centraal tijdens een bijeenkomst waar zeventien burgers bij elkaar kwamen voor een panelgesprek over ethische vragen rondom de inzet van de app. Aan de hand van de Aanpak begeleidingsethiek, waarbij ethiek wordt gezien als begeleider en niet als beoordelaar, werd er gediscussieerd over de mogelijke effecten van het gebruik van de app.

Het panel bestond uit een gemengde groep mensen uit verschillende beroepsgroepen, om zo een goede afspiegeling van de samenleving te creëren. Onder andere een verzekeraar, een marktkoopman, een kroegbaas en de directeur van FC Twente deden mee. In een interview met RTV Oost vertelt Verbeek: “Vanwege de diversiteit aan mensen in het burgerpanel hebben we allerlei perspectieven op tafel gekregen die er soms net wat anders uitzien dan wat je in de krant leest of wat de experts bedenken. We hebben het vooral gehad over de impact voor de samenleving. Wat gaat die app doen met de economie, met de vrijheid op straat? Gaat je werkgever het verplichten of niet? Kun je makkelijker naar de sportschool?”

Vrijblijvend

Een opvallende uitkomst uit het panel, zoals ook valt te lezen in het artikel van Tubantia, was dat een meerderheid de app nog te vrijblijvend vond. Daar waar de meeste kritiek zich de afgelopen tijd richtte op privacy, menen de Twentse panelleden dat het daarmee wel goed zit. Zij maken zich juist zorgen dat privacy te veel wordt gewaarborgd, waardoor de app minder effectief zal zijn. Ze zouden graag minder de nadruk zien op het belang van privacy en vrijheid, en meer aandacht voor de gezondheid. Verbeek en Tijink: “Je ziet in de discussie de spanning tussen vrijheid en solidariteit. Hier sloeg het heel erg door naar de kant van solidariteit. Dat is een belangrijk signaal.”

Op basis van het burgerpanel hebben Tijink en Verbeek een rapport geschreven met aanbevelingen aan het ministerie van VWS. Deze aanbevelingen kunnen gebruikt worden bij een eerste update van de app en voor het creëren van draagvlak.

Downloads