Online Trust Coalitie - Whitepaper Vertrouwen in de cloud

Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Online Trust Coalitie (OTC) gevormd, waarin ruim twintig organisaties afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap zich hebben verenigd. Het doel van de OTC, zoals neergelegd in het manifest van september 2020, is het verkennen, ontwikkelen en beschikbaar maken van meer eenduidige, efficiëntere en laagdrempelige methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.

De OTC richt zich op de manier waarop vertrouwen wordt geboden, gevraagd, geleverd en onderbouwd; niet zozeer op de beheersingsmaatregelen van informatieveiligheid of continuïteit van diensten en de gegevens zelf.

In dit whitepaper beschrijft de OTC een aantal acties die bijdraagt aan het aantonen van de betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten. Daarmee wordt het vertrouwen in de cloud vergroot. Deze acties zijn gericht op alle betrokkenen, vanuit de overtuiging dat een betrouwbare en veilige cloud een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De intentie is dat de in dit whitepaper opgenomen acties worden opgepakt in de overtuiging dat met deze aanpak Nederland op dit terrein een koploperspositie kan innemen die navolging zal vinden in de rest van Europa.

Klik hier om naar de whitepaper te gaan.

Dit whitepaper is uitgebracht tijdens de Conferentie Nederland Digitaal. Bekijk hieronder de sessie terug: