Exploratory Quantum Technology Assessment - Nederlands

Een praktisch stappenplan voor organisaties om de maatschappelijke, technische, juridische en ethische implicaties van quantumtechnologie te verkennen.

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie: dat wil zeggen een impactvolle technologie die meer en meer onderdeel wordt van de producten en diensten om ons heen, van onze computers, sensoren en netwerken. De kansen die dat biedt voor samenleving, economie en wetenschap zijn groot en quantumtechnologie zal op een positieve manier kunnen bijdragen aan de uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Quantumtechnologie is volop in ontwikkeling: sommige toepassingen zijn nu al mogelijk, andere komen de volgende jaren op de markt en weer andere vergen nog grote technische doorbraken. De richting van deze ontwikkelingen wordt echter mede bepaald door de kansen en toepassingsmogelijkheden waar organisaties en de samenleving op inzetten. Het nadenken over de kansen en mogelijkheden en het op tijd creëren van de randvoorwaarden voor verantwoorde toepassing vergt gerichte inspanning.

De EQTA is een praktisch stappenplan dat organisaties helpt met deze inspanning: door tijdig de kansen en de impact van quantumtechnologie te verkennen kan een organisatie negatieve effecten voorkomen en randvoorwaarden creëren. Dit is nodig om de mogelijkheden en de impact in goede banen te leiden.

De EQTA is een instrument waarmee Quantum Delta Nederland (QDNL), dat de inspanningen in Nederland rondom quantumtechnologie bundelt, bijdraagt aan het optimaal en verantwoord benutten van de kansen van quantumtechnologie.

De EQTA ondersteunt twee soorten organisaties:
• Organisaties die nu of in de toekomst de impact van quantumtechnologie ondervinden wanneer quantumtechnologie meer en meer wordt toegepast;
• Organisaties die zelf nu of in de toekomst quantumtechnologie ontwikkelen of toepassen.