Argumentenkaart inperking encryptie

AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld, en ECP| platform voor de InformatieSamenleving, publiceren vandaag een neutrale overzichtskaart met alle voor- en tegenargumenten voor een wettelijke ontsleutelingsverplichting voor bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten). Politici en opiniemakers kunnen zich met behulp van de neutrale kaart gedegen inlezen en een standpunt vormen over deze moeilijke kwestie.

U kunt de argumentenkaart inperking encryptie bekijken en downloaden. 

De argumentenkaart is ook beschikbaar in het Engels: Argument Map Restricting encryption (English translation).