ECP in 2023

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving draagt als neutrale aanjager en verbinder bij aan een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit is terug te zien in de activiteiten, diverse werkgroepen, platforms, coalities en (online) bijeenkomsten die ECP in 2023 organiseert. In dit jaarplan 2023 brengen we beknopt in kaart wat we het komend jaar in samenwerking met partijen tot stand willen brengen.