Position Paper - ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

‘’Het is geen tijdperk van verandering door technologie, maar het is een verandering van tijdperk” aldus Arie van Bellen, algemeen directeur van ECP, tijdens een rondetafelgesprek van de Kamercommissie Digitale Zaken (DiZa).

Het Position Paper dat door ECP ten behoeve van het gesprek is ingediend, gaat in op drie met elkaar verbonden ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de daarbij horende uitdagingen voor de politiek. Download en lees het Position Paper.

Position paper ECP Platform voor de InformatieSamenleving