Verkenning begeleidingsethiek LUMC

Bij veel zorginstellingen wordt digitale innovatie gezien als mogelijke oplossing voor actuele uitdagingen. Een deel van deze innovaties en technologieën roept ethische vragen op, omdat de effecten niet voldoende bekend zijn en er verschillende waarden in het geding zijn. Hoe kan het gebruik van digitale innovatie in de zorg ethisch begeleid worden? Welke ethische aspecten komen er boven bij de toepassing van AI in de zorg?

Het AI-expertisecentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) organiseerde met ECP een workshop begeleidingsethiek om te kijken naar de praktische ethische aspecten van The Box: meetapparatuur die patiënten in staat stelt om thuis zelf regulieren metingen uit te voeren. The Box, nu nog zonder ondersteunend algoritme, bood in corona-tijd uitkomst voor het continueren van de zorg. The Box is een van de projecten uit het CAIRELab, de AI-proeftuin van het LUMC. Met behulp van de Aanpak begeleidingstechniek werd gekeken naar mogelijke effecten van de toepassing en welke waarden een rol spelen. Vervolgens werd geïnventariseerd welke acties kunnen worden ondernomen om de positieve consequenties waar mogelijk te versterken of de negatieve impact op belangrijke waarden te beperken. Zie hier de publicatie.

LUMC Begeleidingsethiek