PERSBERICHT: Commercie geen probleem in Second Life

Slechts een enkele bewoner van Second Life heeft moeite met de aanwezigheid van bedrijven in deze virtuele wereld en hun commerciële acties. Ook is een proces van ´democratisering´ gaande. Had eerder vooral een creatieve voorhoede belangstelling voor deze online wereld, het afgelopen jaar heeft de doelgroep zich uitgebreid, wat onder meer volgt uit het gemiddeld…

PERSBERICHT: Burgers willen gemeentelijke documenten aanvragen via internet

Burgers willen gemeentelijke documenten aanvragen via internet Ongeveer zestig procent van de burgers vindt het belangrijk gemeentelijke documenten (zoals een rijbewijs, paspoort of een bewijs van goed gedrag) via internet te kunnen aanvragen. Toch gaat nog slechts een op de tien aanvragen via internet. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De digitale ambtenaar 2.0. Het burgerperspectief…

PERSBERICHT: Website platform virtuele werelden PVW online

Den Haag, 27 september 2007 Website platform virtuele werelden PVW online Vanaf vandaag is de website van het Platform Virtuele Werelden online (www.platformvirtuelewerelden.nl). Dit platform wil de kennis en kennisverspreiding (richting media, bedrijfsleven, overheid, brede publiek) bevorderen over de ontwikkeling en toepassing van virtuele werelden en driedimensionale interfaces. In dit platform, een initiatief van vier…

PERSBERICHT: Wijzigen Wikipedia door belanghebbenden niet fout

Wijzigen Wikipedia door belanghebbenden niet fout Het wijzigen van artikelen in Wikipedia door belanghebbenden is niet per definitie fout. Wikipedia benut, evenals vele andere ‘sociale software’, de wisdom of the crowds. De kern van de werkwijze is de volledige openbaarheid van informatie zodat die door alle partijen gecorrigeerd kan worden. Voor de betrouwbaarheid van deze…

PERSBERICHTEN: Aanbeveling EPN: Kinderen veiliger op internet door training in virtuele werelden

Aanbeveling EPN: Kinderen veiliger op internet door training in virtuele werelden Driedimensionale virtuele werelden zoals Second Life en Habbo Hotel zouden in het primaire onderwijs meer gebruikt kunnen worden om kinderen te leren veilig met internet om te gaan. In een virtuele wereld als trainingsomgeving kunnen kinderen de gevaren van het internet gecontroleerd leren herkennen…

PERSBERICHT: Ruim kwart Top-100 Nederlandse bedrijven in virtuele werelden

Ruim kwart Top-100 Nederlandse bedrijven in virtuele werelden Achtentwintig van de Top-100 Nederlandse bedrijven geven in een onderzoek van EPN aan dat zij actief zijn in virtuele werelden (15) of zakelijke mogelijkheden zien. Ruim eenderde van de respondenten op de EPN-enquête over zakelijke toepassingen van virtuele werelden acht die voor hun bedrijf belangrijk. Tweederde van…

PERSBERICHT: EPN: ‘Ketenregisseur’ noodzaak voor welslagen samenwerkingsprojecten gezondheidszorg

EPN: ‘Ketenregisseur’ noodzaak voor welslagen samenwerkingsprojecten gezondheidszorg Een informele ketenregisseur die partijen in de gezondheidszorg (huisartsen, specialisten, apothekers) individueel overtuigt van de noodzaak tot samenwerking en hen enthousiasmeert is een voorwaarde voor effectieve samenwerking tussen deze partijen. Dit blijkt uit een studie van EPN – Platform voor de Informatiesamenleving, naar de manier waarop de zorgketen…

PERSBERICHT: “In vernieuwende ICT-toepassingen staat de mens centraal”

Den Haag, 23 mei 2007 Dr. A.H.G. Rinnooy Kan tijdens congres ICT Delta: “In vernieuwende ICT-toepassingen staat de mens centraal” “Voor diensteninnovatie is nodig dat de consument, burger, patiënt of werknemer centraal wordt gesteld. Individuen en groepen van individuen krijgen steeds meer instrumenten in handen om zelf te bepalen hoe producten en diensten eruit moeten…

PERSBERICHT: Kennisinstellingen richten Platform Virtuele Werelden op

Kennisinstellingen richten Platform Virtuele Werelden op EPN – Platform voor de informatiesamenleving heeft samen met de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, vandaag het Platform Virtuele Werelden opgericht. Dit platform heeft als doel, in samenwerking met het bedrijfsleven, de verspreiding van kennis over de ontwikkeling en…

PERSBERICHT: Zsolt Szabó bestuurslid EPN

Zsolt Szabó, Vice President bij Capgemini en voormalig Tweede-Kamerlid, is toegetreden tot het bestuur van EPN. Zsolt was lid van de VVD-fractie van juni 2003 tot en met november 2006, waar hij fractiewoordvoerder was voor ICT en voor ontwikkelingssamenwerking, en tweede woordvoerder voor Buitenlandse Zaken. Zsolt Szabó heeft in de Kamer, mede ingegeven door internationale…