05-02-2010

“ICT leidt tot productiviteitsstijging vooral via de weg van vernieuwing”

Dit onder meer concludeerde dr. Alexander Rinnooy Kan in zijn samenvatting van een discussie over de relatie tussen investeringen in informatie- en communicatietechnologie en groei van productiviteit.

Dit debat, ICT & Productiviteit, had plaats op 22 januari jongstleden in de SER onder leiding van Rinnooy Kan en was georganiseerd door ICTRegie en ECP-EPN als vervolg op een eerdere gehouden workshop in januari 2008. Aanleiding voor deze bijeenkomsten was enerzijds de constatering dat toepassing van ICT in de VS (en Engeland) tot hogere groei leidt dan in Europa, anderzijds dat het onderwerp an sich van belang is omdat het nog steeds lastig blijkt die relatie goed te meten. Productiviteitsstijging kan behalve op industriële productie ook slaan op bijvoorbeeld een betere kwaliteit van de gezondheidszorg, waarbij minder eenduidige criteria gelden bij de beoordeling.
 
Prof. dr. ir. Gerard van Oortmerssen (directeur ICTRegie) die de discussie inleidde, wees op drie
manieren waarop ICT effect heeft op de samenleving. ICT-producten worden steeds krachtiger en efficiënter. Daarnaast wordt rendement behaald door zinnige toepassing. Ten derde is ICT een change agent, die vernieuwingen en transformaties in de samenleving bewerkstelligt zoals grotere macht voor de consument.
 
Prof. dr. Rick Harwig (CTO van Philips) eveneens inleider, pleitte voor meer publiekprivate samenwerking om de mogelijkheden van ICT die vanuit de onderzoekswereld naar voren komen richting maatschappelijke toepassing te brengen.
 
Zie ook http://www.ecp-epn.nl/workshop-over-ict-investeringen-en-productiviteitsstijging


Workshop ICT en productiviteit georganiseerd door ICTRegie en ECP-EPN, onder leiding van dr. Alexander Rinnooy Kan (2e v.r.) en prof. dr. ir. Gerard van Oortmerssen (r.).