05-02-2010

Nederland helpt Turkije met implementatie E-commerce Richtlijn

Nederlandse wetgevingsspecialisten hebben in Turkije succesvol de harmonisatie van de Turkse wetgeving met de E-commerce Richtlijn afgerond, dit meldden het ministerie van Economische Zaken, Considerati en Van Doorne op 1 februari jongstleden. Het resultaat is conceptwetgeving die nu door het Turkse parlement aangenomen zal worden. De implementatie opent deuren voor Nederlandse e-commerce bedrijven en bevordert de internationale handel door het verdwijnen van handelsbarrières.

 
De Europese richtlijn geeft de EU-lidstaten de opdracht om goede voorwaarden voor elektronische handel te regelen. De implementatie ziet onder meer toe op de oprichting van service providers, de rechtsgeldigheid van elektronische contracten en de levering van muziek of films en van uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport of wetenschap. In de voorbereidingen tot de toetreding bij de EU had Turkije Nederland om assistentie gevraagd bij de overname van de E-commerce Richtlijn. Turkije vroeg Nederland omdat het wordt gezien als koploper op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen in de digitale samenleving.
 
Volgens staatssecretaris Heemskerk (Buitenlandse Handel) is de succesvolle implementatie een belangrijke stap. “Turkije is voor Nederland één van de prioriteitslanden. Het is een belangrijke opkomende economie met een dynamische en steeds beter opgeleide bevolking. Handel via internet neemt, zeker bij jonge en goed opgeleide mensen, een steeds belangrijkere plaats in. Nederlandse bedrijven spelen daar steeds meer op in. Zij hebben voordeel van deze belangrijke stap naar een open en eerlijke Europese en internationale economie.” Volgens Heemskerk is het van belang dat overheden geen barrières op werken voor het toepassen van nieuwe technologieën en innovatieve diensten om maximaal te kunnen profiteren van de digitale ontwikkelingen.
 
“Nederland heeft voor zichzelf een heel gunstig klimaat voor e-commerce weten te creëren en deze kennis dragen wij nu uit naar andere landen om zo andere markten voor Nederlandse e-commerce bedrijven te openen,” aldus Ton Wagemans, projectleider bij de implementatie, van Considerati. Volgens hem is Turkije een land met enorme potentie op het gebied van e-commerce als de juiste randvoorwaarden, zoals goede wetgeving en toezicht worden gerealiseerd.
 
De betrokken wetgevingsspecialisten betitelen de Nederlandse manier van beleid afstemmen als uniek. “We hebben Turkije geholpen met het betrekken van de private sector, de academische wereld en consumentenorganisaties in het wetgevingsproces,” aldus Wagemans. “Constante dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en andere belanghebbenden en publiekprivate samenwerking is dus nodig om te komen tot de juiste balans in onze netwerksamenleving. Daarin is Nederland heel goed.”
 
Dit kwam onder andere aan de orde tijdens het seminar ‘Trust in e-commerce:
10 years of Dutch Experience’, georganiseerd door ECP-EPN, Considerati, Van Doorne en het ministerie van Economische Zaken, waarbij de juridische en beleidsmatige aspecten van e-commerce in Nederland werden toegelicht. Hierbij was ook een Turkse Delegatie aanwezig.

Bij de implementatie van de E-commerce Richtlijn waren het ministerie van Economische Zaken en Agentschap NL, Professor mr. Dr. Kees Stuurman (Van Doorne Advocaten en Universiteit van Tilburg), Mr. Dr. Bart W. Schermer (Considerati en Universiteit Leiden) en Mr. Ton Wagemans (Considerati, projectleider) betrokken.