One Conference 2019

De One Conference is de internationale cybersecurityconferentie die u niet mag missen. Gedurende drie dagen delen vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland inzichten en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity met u. Noteer daarom 1, 2 en/of 3 oktober 2019 in uw agenda! De conferentie wordt georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en…

Verslag conferentie: Nationale Privacy Conferentie 2019

28 januari was de Europese dag van de Privacy (Data Protection Day). Op deze dag staat wereldwijd het belang van privacy en gegevensbescherming centraal. De Data Protection Day is in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie omdat op deze dag in 1981 het Dataprotectieverdrag werd geopend voor…

Gezondheid en Zorg met digitale ondersteuning” door heel het land tijdens de e-healthweek 2019

Hoe kan mensgerichte technologie in de zorg de kwaliteit verhogen en werkdruk verlagen? Van 21 t/m 26 januari 2019 vindt de e-healthweek plaats in Nederland. De week waarin de toekomst van de zorg extra aandacht krijgt. Minister Bruno Bruins trapt de week af tijdens de e-healthweekopeningsmanifestatie ICT&Health op maandag 21 januari 2019 in Den Haag….

Werkgroep ‘zorg en privacy’

Verslag tweede bijeenkomst, 21 juni 2018 Op 21 juni jl. is een tweede bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep zorg en privacy die open was voor breder publiek. Tijdens de bijeenkomst hebben rond de 50 geïnteresseerden uit de zorg, ict en privacy zich gebogen over het fenomeen van digitale cliëntenportalen. Korte presentaties over portalen door vertegenwoordigers…

Best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

Verslag bijeenkomst 2 juli 2018 Het ministerie van BZK en ECP organiseerden op 2 juli een bijeenkomst over AI-toepassing in het overheidsdomein. De directeur Informatiesamenleving, Steven Luitjens, deed de aftrap. Hij zette de toon door te bepleiten dat de eisen die burgers stellen het uitgangspunt moeten zijn voor de overheid om AI te beoordelen. En…

Verslag Pilot DDMA

Bijeenkomst Privacy als kans Donderdag 5 april vond de 2e workshop van de pilot plaats waar PI.LAB/TNO in samenwerking met ECP|Platform voor de InformatieSamenleving met een aantal organisaties uit de achterban van Vereniging voor data en marketing “Privacy als Kans” onderzochten. Wat zou een MKB-er, een goede-doelen-organisatie nodig hebben om de kans van privacy voor…

One Conference 2018

De One Conference is de internationale cybersecurityconferentie die u niet mag missen. Gedurende twee dagen delen vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland inzichten en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity met u. Noteer daarom 2 en 3 oktober in uw agenda! De conferentie wordt georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal…

One Conference – We are al connected

Dinsdag 16 en woensdag 17 mei 2017 vindt de One Conference plaats in Den Haag, een van dé belangrijkste jaarlijkse conferenties voor de technische gemeenschap in Europa. ECP is als ervaren partij in het cybersecurity veld, en met een grote ervaring in de organisatie van dergelijke evenementen, voor deze editie een van de organisatoren van deze conferentie….