Campagne tegen nephelpdesks van start

Regelmatig proberen nephelpdesks via de telefoon toegang te krijgen tot computers van particulieren. Daarom start de Fraudehelpdesk, in samenwerking met Veiliginternetten.nl, op 2 april een campagne tegen nephelpdesks. Het doel: bewustwording van het bestaan van nephelpdesks vergroten en mensen aansporen de telefoon direct op te hangen als zij vermoeden te spreken met een nephelpdesk. Uit…

Reflectie op Het verhaal van digitaal

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving publiceerde op 15 november 2018 ‘Het verhaal van digitaal: Samen vormgeven aan onze digitale samenleving’. In deze blog legt Jelle Attema, senior adviseur bij ECP, uit wat dit verhaal zo praktisch maakt. —– Niets zo praktisch als een goede theorie, stelde Kurt Lewin in 1943. In het verlengde daarvan: niets…

Safer Internet Centre partner Ouders Online in nieuwe handen

22 jaar na de start – in 1996 – is Ouders Online overgedragen aan Good Parents. Voor oprichters Justine Pardoen en Henk Boeke bleek het de hoogste tijd om dé lifeline voor ouders door te geven aan een nieuwe generatie.Ouders Online is een begrip  onder ouders. Justine en Henk waren in 1995 hun tijd ver vooruit…

Het échte D-woord? De Troonrede en Digitalisering

Verschillende partijen klaagden steen en been over het ontbreken van enige aandacht voor digitalisering in de Troonrede. Wat dat betreft is het interessant niet de plannen en discussies erover op  dinsdag en woensdag van deze week te bekijken, maar van ….. donderdag. De debatten over de miljoenennota bedoelt u? Nee: het algemeen overleg over de…

ECP en de zorg

ECP Favicon

De zorg is de grootste werkgever in Nederland en de sector zal met de vergrijzing stevig doorgroeien. Daarbij krijgt iedereen met de zorg te maken, van huisarts tot verpleeghuis, van jeugdzorg tot operatiekamer, een goede zorg raakt ons allemaal. Wat betekent de informatiesamenleving voor (langdurige) zorg? Vijf jaar geleden kwam de toenmalige staatsecretaris met die…

Hype van realiteit scheiden

Angst belemmert ontwikkeling verantwoorde artificial intelligence “Doemscenario’s van intelligente robots die de mensheid bedreigen en overheersen veroorzaken angst in de samenleving. Innovatie en een verantwoorde ontwikkeling van artificial intelligence (AI) worden daardoor bemoeilijkt.” Dat zegt Daniël Frijters van ECP|Platform voor de InformatieSamenleving, in reactie op de horrorverhalen die regelmatig in het publieke debat over kunstmatige…

Impressie EMEA Child Safety Summit 2018

Marjolijn Bonthuis, adjunct-directeur ECP, was als coördinator van het NL Safer Internet Centre één van de genodigden van de Child Safety Summit, die op 18 en 19 april jl. in Dublin Ierland gehouden werd. In 2016 werd voor de eerste keer door Google en Facebook gezamenlijk een Child Safety Summit georganiseerd. En inmiddels vond dit…

Arie van Bellen blikt terug op april

Arie van Bellen

Op 23 april vond een zogenaamde “Catshuissessie” plaats. Thema van deze sessie van uitsluitend bewindspersonen was de digitale strategie die het Kabinet Rutte III nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wil versturen. De strategie is aan vele tafels met bedrijven, instellingen, burgergroeperingen en allerlei andere groeperingen besproken. Het Kabinet wil een stevig plan…

Wat betekent digitalisering voor gemeenten

“De gemeenteraadsverkiezingen in Nederland zijn weer voorbij. De voorlopige uitslagen tonen een kleurrijk geheel: nieuwe partijen treden toe. En lokale herkenbaarheid is een belangrijke trend. De middag voor de verkiezingsdag vond een door ECP georganiseerd debat plaats in de statige Sociëteit De Witte in Den Haag. Sprekers kwamen uit een tweetal grote steden (Den Haag…

Talent wordt gewaardeerd! 16 studenten namen op het Jaarcongres ECP een studiebeurs in ontvangst

Op 16 november jl. vond het Jaarcongres ECP plaats, waarbij 6 dutch digital delta Talent Grants en 10 CA-ICT awards aan talentvolle studenten van het MBO (10), HBO (4) en WO (2) werden uitgereikt. De studiebeurzen, ter waarde van 2.500 euro werden mogelijk gemaakt door CA-ICT, het opleidingsfonds voor de ICT-arbeidsmarkt, CGI en Global Knowledge….