Heemskerk geeft brancheprogramma Nederland Digitaal in Verbinding extra steun

Op donderdag 4 juni jongstleden maakte Staatssecretaris Heemskerk bekend dat hij het programma Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV) uitbreidt. Dit deed hij tijdens de Conferentie "Maatschappelijk vermogen: De winst van ICT" in Utrecht.   Volgens Heemskerk kunnen met het extra geld meer bedrijfstakken dan voorheen steun krijgen om zich met behulp van ICT slim te…

PERSBERICHT: Privacy belangrijk voor Nederlandse burger

Den Haag, 10 juni 2009 – Bijna 90% van de Nederlanders hecht sterk aan privacy. Nederlanders delen liever geen medische gegevens, locatiegegevens of sociale gegevens. Zeker niet met hun werkgever, bank of verzekeraar. Bijna 70% van de Nederlanders heeft er problemen mee dat bedrijven of instanties hun gegevens bewaren/registreren. Ook maken zij zich druk dat…

Europarlementariër geeft basisschoolleerlingen les over veilig internetten

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) heeft op 25 mei jongstleden de kinderen uit groep 5 van de christelijke basisschool Kethel in Schiedam les gegeven over veilig internet. Het Europees Parlement heeft onlangs opgeroepen tot een betere bescherming van kinderen op het internet. De les is gegeven aan de hand van het eSafety Gezinspakket van Digivaardig…

Privacy belangrijk voor Nederlandse burger

Bijna 90% van de Nederlanders hecht sterk aan privacy. Nederlanders delen liever geen medische gegevens, locatiegegevens of sociale gegevens. Zeker niet met hun werkgever, bank of verzekeraar. Bijna 70% van de Nederlanders heeft er problemen mee dat bedrijven of instanties hun gegevens bewaren/registreren. Ook maken zij zich druk dat gegevens voor iets anders gebruikt worden…

Kamerlid Arda Gerkens: "Overheid kan met elektronische gegevensuitwisseling belangrijke stimulans geven aan MKB"

"Met een overheidsbreed afsprakenstelsel over elektronische gegevensuitwisseling waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande werkwijzen in branches en sectoren, kan de overheid een belangrijke economische stimulans geven aan het MKB", stelt Arda Gerkens, Tweede Kamerlid SP.   Arda Gerkens deed deze uitspraak op de werkconferentie ‘Interoperabiliteit goed geregeld’ op donderdag 14 mei, bij TNO in…

Rob van Esch herbenoemd als hoogleraar juridische aspecten van elektronisch handel

"De snelle ontwikkelingen op het gebied van elektronische handel in de afgelopen jaren maken reguleringsvraagstukken rondom deze handel dynamisch en uitdagend," aldus Rob van Esch. Van Esch werd op 1 mei jongstleden herbenoemd tot hoogleraar juridische aspecten van elektronisch handel aan de Universiteit van Leiden. Deze leerstoel werd in 1999 ingesteld door ECP – EPN….

Prague Declaration: samenwerking rond een veiliger internet voor kinderen

Op 20 april jongstleden organiseerden de Europese Commissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tjechië in het kader van het EU voorzitterschap, een ministeriële conferentie met als thema een veilig internet voor kinderen. Tijdens deze conferentie lag de focus met name op de samenwerking bij de bestrijding van schadelijke en illegale inhoud.   Verschillende…

Openbare bibliotheken omarmen voorlichtingspakket Veilig Internetten voor ouders en kinderen

Digivaardig & Digibewust en kabel- en mediabedrijf UPC Nederland hebben op 1 april jongstleden een speciaal voorlichtingspakket dat veilig internetten moet bevorderen beschikbaar gesteld aan alle Openbare Bibliotheken van Nederland. Dit zogenaamde Gezinspakket eSafety staat boordevol informatie en leerzame spelletjes voor ouders en kinderen.   Hans van Velzen, directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA),…

PERSBERICHT: Tieners hechten steeds groter belang aan online privacy

Tieners hechten steeds groter belang aan online privacy; bijna de helft wil niet dat vreemden hun profiel kunnen bekijken, terwijl dit in 2007 iets meer dan een derde bedroeg. Steeds meer tieners (85%) schermen dan ook hun persoonlijke gegevens af. Dit blijkt uit onderzoek van het programma Digivaardig & Digibewust, én uit onderzoek van Top-X…