14-05-2009

Kamerlid Arda Gerkens: "Overheid kan met elektronische gegevensuitwisseling belangrijke stimulans geven aan MKB"

"Met een overheidsbreed afsprakenstelsel over elektronische gegevensuitwisseling waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande werkwijzen in branches en sectoren, kan de overheid een belangrijke economische stimulans geven aan het MKB", stelt Arda Gerkens, Tweede Kamerlid SP.

 

Arda Gerkens deed deze uitspraak op de werkconferentie ‘Interoperabiliteit goed geregeld’ op donderdag 14 mei, bij TNO in Delft. Deze conferentie is georganiseerd door TNO Informatie- en Communicatietechnologie, Novay (voorheen Telematica Instituut), en ECP-EPN, in samenwerking met NOiV (Nederland Open in Verbinding).

 

Onder leiding van Arie van Bellen, directeur van ECP-EPN, ging Gerkens in debat met Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Forum Standaardisatie, dat de overheid adviseert over interoperabiliteit. Gerkens gaf aan dat de Tweede Kamer zich heeft hard gemaakt voor open standaarden en open source software. Hierdoor zijn de kosten voor het ontwikkelen en de aanschaf van ICT-oplossingen voor het MKB teruggebracht.

 

Toch blijven de kosten van het elektronisch uitwisselen van gegevens (interoperabiliteit) voor het MKB vaak veel hoger dan voor grote bedrijven. Het MKB wisselt daarom nog op grote schaal gegevens uit op papier terwijl grotere organisaties inmiddels miljoenen hebben geïnvesteerd in elektronische uitwisseling. Door betere interoperabiliteit ontstaan nieuwe kansen voor dienstverlening en verbetert de kwaliteit, de doeltreffendheid  en de efficiëntie van het zakelijk handelen.

 

Arda Gerkens ziet voordelen van interoperabiliteit:
"Wanneer overheden zowel onderling beginnen met elektronische gegevensuitwisseling als uitwisseling met de eigen toeleveranciers en daar de eigen interne administratieve processen op aanpast, zal dit een enorme impuls geven aan de concurrentiekracht van het MKB."

 

Tijdens de werkconferentie vandaag zijn concrete interoperabiliteitsproblemen op interactieve wijze met het brede publiek (uit het bedrijfsleven en overheid) besproken. De professionals concludeerden dat het maken van afspraken over welke digitale gegevens precies moeten worden uitgewisseld, de betekenis van gegevens en het op elkaar laten aansluiten van bedrijfsprocessen, nu de grote uitdaging vormen. Wat moet er op een urenbriefje voor uitzendkrachten staan, zodat een gemeente en een uitzendbureau de administratie sneller kunnen afhandelen en hoe gaan die gegevens gebruikt worden bij het afhandelen van een declaratie? Wat moet op een offerteaanvraag staan van een ministerie zodat MKB-ers snel en gemakkelijk kunnen reageren? Om onder andere deze vraagstukken ook in de toekomst een platform te bieden werd tijdens de conferentie ‘INTEGRATE – Netwerk professionals interoperabiliteit’ opgericht, dat kennis, ervaring en tools gaat uitwisselen.