01-06-2009

Privacy belangrijk voor Nederlandse burger

Bijna 90% van de Nederlanders hecht sterk aan privacy. Nederlanders delen liever geen medische gegevens, locatiegegevens of sociale gegevens. Zeker niet met hun werkgever, bank of verzekeraar. Bijna 70% van de Nederlanders heeft er problemen mee dat bedrijven of instanties hun gegevens bewaren/registreren. Ook maken zij zich druk dat gegevens voor iets anders gebruikt worden dan waarvoor deze verzameld worden. Op het gebied van openheid en transparantie in gegevensbeheer valt duidelijk winst te behalen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de privacybeleving van Nederlanders die ECP-EPN op 10 juni jongstleden bekend maakte.

 

Bij steeds meer ICT-toepassingen worden persoonsgegevens verwerkt. Privacy staat daarbij vaak in de belangstelling. In het onderzoek kregen respondenten (2500 Nederlanders, response ruim 60%) aan de hand van een aantal casussen diverse vragen voorgelegd over welke informatie ze met wie zouden willen delen. De voorbeelden betroffen de OV-chipkaart, het Elektronisch Patiënten Dossier, kentekenregistratie door politie voor opsporingsdoeleinden, de bonuskaart, het delen van gegevens over de eigen locatie en social networking sites als Hyves. Gegevens rondom de OV-chipkaart, kentekenregistratie en bonuskaart worden zorgeloos gedeeld met iedereen, behalve met werkgevers, banken en zorgverzekeraars. Ook blijkt dat de gemiddelde Nederlander zijn gegevens liever met politie en justitie deelt dan met de buren.

 

Uit het onderzoek blijkt ook een strijdigheid tussen het gebruik van een dienst en de privacybeleving. Het merendeel van de respondenten deelt gegevens op bijvoorbeeld Hyves niet graag met belastingdienst, politie of justitie. Maar meer dan 20% van de social networking gebruikers heeft echter wel een openbaar profiel. Recent Europees onderzoek toont aan dat Nederlanders wellicht wat naïef zijn als het aankomt op de bescherming van hun persoonlijke gegevens (Trendbox). Uit het onderzoek van ECP-EPN blijkt echter dat de Nederlander wel degelijk veel waarde hecht aan privacy en met een gezonde scepsis kijkt naar de organisaties die hun gegevens in beheer hebben.

 

De eerste resultaten van het onderzoek zijn op 10 juni jongstleden gepresenteerd tijdens het seminar ‘Identiteitsmanagement: eenheid in verscheidenheid’ (Koninklijke Schouwburg Den Haag), georganiseerd door ECP-EPN. Onderwerpen als identiteitsfraude, de rol van privacyvraagstukken bij de adoptie van nieuwe diensten en eHerkenning werden hier aan de orde gesteld. Het onderzoeksrapport waarin de resultaten diepgaand worden geanalyseerd komt over enkele weken beschikbaar. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau CentERdata (Tilburg).

 

Identiteitsmanagement en privacy in Nederland
ECP-EPN doet onderzoek naar en agendeert de vraagstukken rond privacy en identiteitsmanagement en nieuwe technologieën om beide inzichtelijker te maken. Recent heeft ECP-EPN een studie uitgebracht naar de stand van zaken rond identiteitsmanagement in Nederland: Identiteitsmanagement: de stand van zaken. Deze studie biedt een overzicht van de verschillende initiatieven en brengt de belangen van betrokken partijen in kaart. Tevens stipt de studie de meest in het oog springende vraagstukken op het gebied van het beheren van identiteiten aan. Dit rapport is op te vragen via info@ecp.nl.