29-04-2009

Prague Declaration: samenwerking rond een veiliger internet voor kinderen

Op 20 april jongstleden organiseerden de Europese Commissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tjechië in het kader van het EU voorzitterschap, een ministeriële conferentie met als thema een veilig internet voor kinderen. Tijdens deze conferentie lag de focus met name op de samenwerking bij de bestrijding van schadelijke en illegale inhoud.

 

Verschillende EU ministers woonden de conferentie bij. De Nederlandse delegatie werd geleid door het ministerie van Justitie, maar ook het ministerie van Economische Zaken en ECP-EPN werden vertegenwoordigd. ECP-EPN was uitgenodigd omdat zij in Nederland door de Commissie is aangewezen als zogenaamd Awareness Centre binnen het EU Safer Internet Programma.

 

De deelnemers aan de conferentie volgden workshops over cyberpesten, social networking of zelfregulering door de mobiele operators en discussieerden over de samenwerking met politie en justitie, het terugbrengen van illegale content en hoe makers en verspreiders van kinderporno aangepakt kunnen worden.

 

De conferentie werd afgesloten met de adoptie van de "Prague Declaration". Deze ‘declaration’ streeft naar samenwerking van alle Europese stakeholders en wil voorwaarden scheppen voor een veiliger internet voor kinderen. De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken, Ivan Langer, presenteerde een bloem die deze ‘declaration’ symboliseert. Het hart van de bloem staat voor het kind, de blaadjes symboliseren de activiteiten die moeten zorgen voor de bescherming van het kind. Het eerste blaadje vertegenwoordigt de lidstaten die allemaal verantwoordelijk zijn voor politieke en wettelijke maatregelen. Het tweede blaadje staat voor Europese samenwerking. De belangrijkste stakeholders zijn hier de Europese Commissie en vooral ook EUROPOL en INTERPOL. Een betere samenwerking en coördinatie tussen de individuele lidstaten zorgen voor betere bestrijding van bijvoorbeeld criminele netwerken die zich bezighouden met kinderporno. De overige bloemblaadjes zijn allemaal even belangrijk en vertegenwoordigen verschillende instanties en organisaties die in de meest ideale situatie in de frontlinie zouden opereren als het gaat om voorlichting door bijvoorbeeld vertegenwoordigers van industrie, ISP’s, mobiele operators, sociale netwerkorganisaties, NGO’s en scholen. Behalve de EU lidstaten hebben ook Noorwegen en Zwitserland aangegeven de ‘declaration’ te ondertekenen.

 

EU Safer Internet Programma
Het Safer Internet Programma is het verlengde meerjarige programma van de EU waarbinnen online veiligheid voor kinderen centraal staat. Het streven is om de online veiligheid tussen 2009 en 2013 te vergroten, vooral voor kinderen die de digitale wereld van internet en mobiele technologieën al op jonge leeftijd betreden.