14-05-2009

Rob van Esch herbenoemd als hoogleraar juridische aspecten van elektronisch handel

"De snelle ontwikkelingen op het gebied van elektronische handel in de afgelopen jaren maken reguleringsvraagstukken rondom deze handel dynamisch en uitdagend," aldus Rob van Esch. Van Esch werd op 1 mei jongstleden herbenoemd tot hoogleraar juridische aspecten van elektronisch handel aan de Universiteit van Leiden. Deze leerstoel werd in 1999 ingesteld door ECP – EPN. Van Esch heeft deze leerstoel sindsdien bekleed.

 

Rob Van Esch: "Tien jaar geleden was het onderzoek dat ik deed vooral gericht op ‘electronic data interchange’: de gestructureerde en geautomatiseerde uitwisseling van bestelgegevens tussen bedrijven. Inmiddels heeft een revolutie plaatsgevonden. De groei in zowel business-to-business als business-to-consumer handel is enorm. De uitdagingen met betrekking tot regulering van deze handel zijn talrijk: welke bescherming geniet de consument? Hoe kan hij betalen? Is zijn bescherming anders dan in de ‘echte’ wereld? Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van een internet service provider? Wat is de waarde van een elektronische handtekening?".

 

Rob van Esch is sinds 1999 hoogleraar op het gebied van de juridische aspecten van elektronische handel bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, en werkt bij eLaw@Leiden aan onderzoek en onderwijs op dit gebied. In het dagelijks leven is hij werkzaam als afdelingsdirecteur juridische zaken bij Rabobank Nederland. Hij ervaart het onderwijs en onderzoek als een waardevolle aanvulling op zijn bezigheden in het bankwezen. "De vrijheid die de universiteit biedt, geeft mogelijkheden tot reflectie op het handelen in de praktijk. Dat is ook de essentie van juridisch onderzoek, dat immers altijd gelieerd is aan diezelfde praktijk, maar toch vanuit een academisch standpunt moet worden uitgevoerd. Zeker bij internet is dat een zware, maar heel erg interessante uitdaging."

 

Over eLaw@Leiden
eLaw@Leiden doet onderzoek en geeft onderwijs op het snijvlak van recht en informatietechnologie, met als specialisaties onder meer auteursrecht en databankenrecht, digital rights management, e-commerce en elektronisch geld, ICT-aanbesteding, mediarecht, openbaarheid van overheidsinformatie, privacyrecht, telecommunicatierecht en virtuele werelden.