10-02-2009

PERSBERICHT: Tieners hechten steeds groter belang aan online privacy

Tieners hechten steeds groter belang aan online privacy; bijna de helft wil niet dat vreemden hun profiel kunnen bekijken, terwijl dit in 2007 iets meer dan een derde bedroeg. Steeds meer tieners (85%) schermen dan ook hun persoonlijke gegevens af. Dit blijkt uit onderzoek van het programma Digivaardig & Digibewust, én uit onderzoek van Top-X i.s.m. Kidsweek, het jongerenpanel van EénVandaag. Het programma Digivaardig & Digibewust onderstreept het belang van deze ontwikkeling en lanceert vandaag – de Safer Internet Day – www.watchyourspace.nl met tips over hoe je de baas blijft over wat er over jou op internet staat.

 

Een op de negen tieners heeft pijnlijke, discriminerende of onjuiste informatie over zichzelf zien staan op sociale netwerksites. Ook heeft een op de acht ervaring met personen die zich ten onrechte als hen hebben uitgegeven op sociale netwerksites. (Jong)volwassenen hebben minder negatieve ervaring met sociale netwerksites. Zowel tieners en (jong)volwassenen hebben er moeite mee als een ander zonder toestemming foto’s van hem/haar plaatst. Zo blijkt uit onderzoek van Digivaardig & Digibewust.

 

Gegevens bewaren
Uit het onderzoek van Top-X i.s.m Kidsweek blijkt dat veertig procent van de jongeren niet weet dat je Hyvesgegevens over 5 jaar nog steeds beschikbaar zijn. De helft van de 2000 jonge respondenten heeft geen problemen dat hun Hyves-profiel vindbaar is via Google. Tweederde vindt het niet kunnen dat werkgevers Hyvesgegevens mee laten spelen in een sollicitatiegesprek. Volgens de helft mag de politie alle gegevens op Hyves inzien.

 

Leraren en ouders taboe
Het afschermen van persoonsgegevens komt vaker voor in 2008, 85% tegenover 73% in 2007. Vooral het emailadres wordt vaker afgeschermd. Tieners hebben liever geen werkgevers, leraren en ouders op hun Hyves. Met name meisjes zijn voorzichtig in het toevoegen van personen die zij offline nooit hebben gezien (21% doet dit wel eens). Ook vermeldt 44% van de tieners geen achternaam. Dit in tegenstelling tot (jong) volwassenen waarvan slechts 20% geen achternaam vermeldt.

 

Meer tijd op sociale netwerken
Steeds meer tieners maken gebruik van sociale netwerken. Had in 2007 nog 66% een online profiel in 2008 is dit 84%. Tieners brengen daarnaast meer tijd door op sociale netwerken (3,7 uur per week tegenover 3,1 uur in 2007) en hebben meer contacten (117 tegenover 60 in 2007). Het is voor hen van essentieel belang om vrienden en vriendinnen (die je ook vaak ziet en spreekt) online inzage te geven in dagelijkse dingen. 

 

WatchyourSpace.nl
Om tieners, maar ook zeker volwassenen, te helpen hoe ze veilig kunnen omgaan met hun persoonlijke gegevens op internet heeft Digivaardig & Digibewust de website watchyourspace.nl gelanceerd. Hierop staan tips over hoe je de baas blijft over wat er over jou te vinden is op internet.

 

Safer Internet Day
Bovenstaande onderzoeksresultaten worden vandaag besproken met ruim 200 jongeren tijdens het jongerendebat dat het programma Digivaardig & Digibewust organiseert in het kader van de Europese Safer Internet Day. Dit debat staat in het teken van online imagomanagement en privacy en wordt geleid door Dennis van der Geest (topsporter en DJ) en Remco Pijpers (stichting Mijn Kind Online). Miljuschka Witzenhausen (bekend van o.a. Onder weg naar morgen), Nicolette van Dam (bekend van o.a. Voetbalvrouwen), Jan Willem den Ouden (MTV Networks) en Michael Reijnders (zedenrechercheur Regiopolitie Amsterdam-Amstelland) delen tijdens dit debat hun ervaringen met het online plaatsen van persoonlijke gegevens met ruim 200 jongeren. Meer informatie over de Safer Internet Day is te vinden op www.saferinternetday.nl.

 

Onderzoeksverantwoording
Digivaardig & Digibewust heeft het onderzoek laten uitvoeren door Veldkamp en de respondenten zijn afkomstig uit het panel van TNS NIPO. Er is gekeken naar het gebruik van sociale netwerksites door 12 tot en met 40 jarigen, waarbij is gekeken naar verschil in gebruik tussen tieners, jongvolwassenen en volwassenen. Meer informatie over het onderzoek is op te vragen bij de redactie.
Bij Top-X, het online jongerenpanel van EénVandaag, deden ruim 2000 jongeren mee aan de enquête ‘Bloot op hyves?’. Voor de volledige uitslag, bekijk www.top-x.nl.

 

Digivaardig & Digibewust
Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid om het aantal mensen, dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen wil stimuleren. Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigibewust.nl.