Safer Internet Centre Nederland

Sinds 2006 wordt veilig en vaardig gebruik van digitale middelen door kinderen en jongeren in Nederland publiek-privaat opgepakt. Van Digibewust naar Digivaardig & Digiveilig naar Veiliginternetten.nl, Codepact en Samen Digiwijzer. Om meer samenhang en coherentie te brengen, die aansluiten op de huidige ontwikkelingen, zijn bovengenoemde programma’s ondergebracht in het Safer Internet Centre Nederland (SIC NL).

Het Safer Internet Centre Nederland is het publiek-private platform van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en experts. Onder de vlag van het EU Better Internet for Kids-programma (DG Connect) is een gezamenlijke agenda voor een beter internet voor kinderen 2022 opgesteld, met een pakket aan activiteiten die passen bij de behoefte en uitdagingen van de doelgroep en de wijze waarop zij gebruik maken van de digitale ontwikkelingen. Alle Safer Internet Centres in Europa organiseren elke tweede dinsdag van februari Safer Internet Day, waarin aandacht wordt gevraagd voor dit thema.

Veilig, vaardig én weerbaar!

Het doel van deze agenda is kinderen en jongeren (en hun ouders, verzorgers, docenten, hulpverleners) te laten profiteren van de digitalisering. Hierbij draait het om digitale vaardigheden, bewustwording en weerbaarheid (‘skills, protection en empowerment’ ) van jongeren in de digitale samenleving. Daarnaast is het een uitdaging die digitale omgeving ook daadwerkelijk veiliger te maken.

Rol ECP

ECP is de coördinator van het Safer Internet Centre in Nederland (SIC NL). Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl) en het Netwerk Mediawijsheid maken ook deel uit van het SIC NL.

Digiraad

Om haar activiteiten en doelstellingen te bereiken werkt het Safer Internet Centre samen met overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en experts. Maar ook met jongeren zelf. De zogenaamde Digiraad is de door ECP ingestelde jongerenadviesraad. Ook op Europees niveau worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Dat gebeurt binnen de netwerken van Insafe en Inhope waar Safer Internet Centres uit meer dan 30 Europese landen in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden de Safer Internet Centres gevoed door de ‘Alliance to better protect minors online’, een zelfreguleringsinitiatief dat op uitnodiging van de Europese Commissie is ontstaan tussen ICT- en mediabedrijven, maatschappelijke organisaties en UNICEF om de online omgeving voor kinderen en jongeren te verbeteren.

Safer Internet Centre wordt ondersteund door de Europese Commissie en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Veiligheid & Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een aantal private organisaties: SIDN, Vodafone Ziggo, KPN, T Mobile, IBM

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien

Betrokken ECP'ers

Esther Mieremet

Marjolijn Durinck

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers