Eind 2014 is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving de website www.veiliginternetten.nl gelanceerd. Deze partijen zagen de behoefte voor een neutrale, herkenbare en betrouwbare plek voor consumenten en MKB’ers om veilig internetten, in de breedste zin van het woord, te stimuleren. Met concrete stap-voor-stap-antwoorden op actuele vragen helpt deze website Nederlanders veilig te internetten via computer, tablet en mobiele telefoon. In 2019 is het Digital Trust Center opgericht dat vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het MKB helpt met veilig digitaal ondernemen.

Tips & Tricks

Op Veiliginternetten.nl kunnen mensen terecht voor tips, tricks en praktische stap-voor-stap-uitleg over hoe zij veilig kunnen omgaan met hun online privacy, maar ook hoe zij veilig gebruik kunnen maken van wifi, wat ze kunnen doen en laten op sociale media, en hoe zij hun kinderen helpen veilig online te zijn. De doelgroep van veiliginternetten.nl is de burger, de ZZP-er, de consument en overheden. In 2021 spreken wij de doelgroepen kinderen/jongeren en ouderen meer specifiek aan. We ontwikkelen campagnes om deze doelgroepen bewuster te maken van veiligheidsissues op het internet.

Rol ECP

ECP bedenkt de communicatiestrategie voor Veiliginternetten.nl, voert deze uit (zowel on- als offline) en is verantwoordelijk voor het beheer van de website. ECP werkt samen met een redactieraad die zowel op inhoud als op strategie meedenkt en ondersteunt. Veiliginternetten.nl ondersteunt campagnes van partners en is voor enkele overheidscampagnes het landingsplatform. De thema’s die dit jaar meer dan anders aan bod komen zijn veilig thuiswerken en veilig inloggen.

Alert Online

Veiliginternetten.nl is een community waarin zowel private als publieke partijen samenwerken om de veiligheid op het internet te vergroten. In de maand oktober (cybersecurity maand) werken we samen met de partners van Alert Online. Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid en heeft dit jaar het thema: Aan de slag! Meer informatie over deze samenwerking vind je op www.alertonline.nl.

Contact

Voor vragen over Veiliginternetten.nl kun je via mail contact opnemen met Esther Mieremet of telefonisch met ECP. We zijn geïnteresseerd en op zoek naar partijen (privaat, publiek, overheid, onderwijs of wetenschap) die mee kunnen helpen bij de doelstellingen van Veiliginternetten.nl.

 

 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Sophieke Thurmer

Esther Mieremet

Joyce Martina-Roel

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers