Veiliginternetten.nl is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap-voor-stap-uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. Op de website staan tips voor veilig omgaan met online privacy, voor veilig gebruik maken van wifi, er staat informatie over wat wel en niet doen op sociale media, en uitleg over hoe men kinderen kan helpen veilig online te zijn. Deze site is bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet.

Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Justitie en Veiligheid en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving is eind 2014 de website www.veiliginternetten.nl gelanceerd. Deze partijen zagen de behoefte voor een neutrale, herkenbare en betrouwbare plek voor consumenten en MKB’ers om veilig internetten, in de breedste zin van het woord, te stimuleren. Met concrete stap-voor-stap-antwoorden op actuele vragen helpt deze website Nederlanders veilig te internetten via computer, tablet en mobiele telefoon.

Tips & Tricks

Op Veiliginternetten.nl kunnen mensen terecht voor tips, tricks en praktische stap-voor-stap-uitleg over hoe zij veilig kunnen omgaan met hun online privacy, maar ook hoe zij veilig gebruik kunnen maken van wifi, wat ze kunnen doen en laten op sociale media, en hoe zij hun kinderen helpen veilig online te zijn. Ondernemers vinden er onder meer informatie en concrete uitleg over wetten en regels (bijvoorbeeld de meldplicht datalekken), het beveiligen van een bedrijfsnetwerk, werken in de cloud en hoe zij zich kunnen weren tegen diverse vormen van cybercrime.

ECP bedenkt de communicatiestrategie voor Veiliginternetten.nl, voert deze uit (zowel on- als offline) en is verantwoordelijk voor het beheer van de website.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn  inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op ... + Meer over Digitaal Veilig

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Sophieke Thurmer

Esther Mieremet

Vanessa Berning

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers