De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de Cybersecurity Alliantie vormen kortlopende thematische werkgroepen die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is de faciliterende kern van de alliantie.

In mei 2018 is de Cybersecurity Alliantie gestart. De Alliantie volgt uit de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). Deze agenda is opgezet door de Nederlandse overheid en heeft als doel Nederland in staat te stellen om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

Doel Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie verbindt publieke en private partijen en zet gezamenlijke projecten op. Daarbij is het belangrijk dat de werkgroepen een concreet digitaal probleem oplossen voor meerdere publieke en private partijen en dat het bijdraagt aan de ambities en maatregelen uit de NCSA.

Daarnaast verbindt de Cybersecurity Alliantie publieke en private organisaties die samen willen werken. Als onafhankelijke organisatie die op de hoogte is van de vele initiatieven in het Nederlandse cybersecurityveld kan de Cybersecurity Alliantie de juiste partijen aan elkaar koppelen en zo nieuwe initiatieven helpen opzetten.

Rol ECP

ECP is voor de Cybersecurity Alliantie de faciliterende kern en daarmee de onafhankelijke factor. De unieke onafhankelijke positie die ECP heeft binnen de Nederlandse informatiesamenleving en het verbindend en organiserend vermogen zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van de Cybersecurity Alliantie.

Meer weten? Bekijk dan de website van de Cybersecurity Alliantie.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers