Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie (CS Alliantie) is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de CS Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is de faciliterende kern van de alliantie. 

In mei 2018 is de CS Alliantie gestart. De Alliantie volgt uit de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). Deze agenda is opgezet door de Nederlandse overheid en heeft als doel Nederland in staat te stellen om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

Doel Cybersecurity Alliantie

De CS Alliantie verbindt publieke en private partijen om de maatregelen van de NCSA vorm te geven. Om dat te bereiken zet de CS Alliantie concrete projecten op die helpen dit streven te bereiken. Daarbij is het belangrijk dat de projecten een concreet digitaal probleem oplossen voor meerdere publieke- en private partijen en dat het bijdraagt aan de ambities en maatregelen uit de NCSA.

Daarnaast verbindt de CS Alliantie publieke en private organisaties die samen willen werken. Als onafhankelijke organisatie die op de hoogte is van de vele initiatieven in het Nederlandse cybersecurity-veld kan de CS Alliantie de juiste partijen aan elkaar koppelen en zo nieuwe initiatieven helpen opzetten.

ECP is voor de CS Alliantie de faciliterende kern en daarmee de onafhankelijke factor. De unieke onafhankelijke positie die ECP heeft binnen de Nederlandse informatiesamenleving en het verbindend en organiserend vermogen zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van de CS Alliantie.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn  inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op ... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers