NL Internet Governance Forum

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend mondiaal multistakeholder-platform voor discussie en afstemming rond de toekomst van internet. Naast beleidskwesties om de duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van internet te bevorderen, is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen te identificeren en onder de aandacht te brengen van relevante partijen. De essentiële en ook meer controversiële elementen van internet governance worden tijdens het IGF besproken.  

Het NL IGF brengt Nederlandse visies en best practices rond internet governance in het IGF en draagt bij aan de nationale standpuntbepaling rond mondiale internet-gerelateerde vraagstukken. Het NL IGF is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de beheerder van het .nl-domein SIDN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. Het NL IGF in in het leven geroepen:

  • om de Nederlandse visie en best practices op het gebied van internet governance zo breed mogelijk in te brengen en zichtbaar mogelijk te maken op het mondiale IGF; 
  • bij te dragen aan de nationale standpuntbepaling over internetgerelateerde vraagstukken die spelen en afspraken die hierover mondiaal worden gemaakt, zodat de betrokken organisaties hun beleid en de praktijk hieromheen kunnen inrichten;  
  • het NL IGF en het IGF in Nederland op de kaart te zetten en de betrokkenheid van diverse stakeholders daarbij te vergroten. 

Verschillende perspectieven belangrijk

Hoe meer mensen meedenken en meepraten, hoe groter de kans op een breed gedragen en evenwichtig beleid. Gaat het bijvoorbeeld over veiligheid versus privacy, dan is het belangrijk om de stem van de burger te horen, maar ook die van opsporingsdiensten. Wanneer we internetgerelateerde thema’s vanuit verschillende perspectieven benaderen, brengen we een evenwichtig debat tot stand.

Iedereen kan zich dan ook aansluiten bij het NL IGF. Het NL IGF is er voor bedrijven, beleidsmakers, jongeren, politici, maatschappelijke organisaties, de technische gemeenschap en de academische wereld. Eigenlijk iedereen die wat vindt van beleidsvorming rondom de ontwikkeling van het internet. Deelnemers bepalen zelf de agenda van het NL IGF. Sterker nog: zij vormen het forum.

EuroDIG

Naast het mondiale Internet Governance Forum wordt er jaarlijks ook op Europees niveau met elkaar in gesprek gegaan over belangrijke beleidskwesties en verschillende zienswijzen het internet en de governance (het beheer, beheersing, besturing en regulering) daarvan. Het is geen conferentie, maar een dialoog het hele haar door over politiek en digitalisering op Europees niveau, met als hoogtepunt een jaarlijks evenement dat elk jaar in een ander Europees land plaatsvindt. Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan de discussie deel te nemen en input te leveren. Kijk voor meer informatie op de officiële website.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Netherlands Internet Governance Forum? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door dit formulier in te vullen.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance

Betrokken ECP'ers

Stephanie Teeuwen

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers