Platform Internetveiligheid (PIV)

Veilig internetten hebben internetgebruikers voor een groot deel zelf in de hand. Maar er zijn situaties waarbij de garantie voor een veilig gebruik mede afhankelijk is van de betrokken markt- en overheidspartijen.

Informatiesystemen en netwerken raken steeds meer met elkaar verworven. Daardoor neemt de complexiteit toe en is het vaak niet evident welke afhankelijkheden er bestaan en wie waar verantwoordelijk voor is. Het Platform Internetveiligheid heeft als doel de internetveiligheid voor consumenten en bedrijven te verhogen door op strategisch niveau dialoog te stimuleren en initiatieven te ondersteunen.

Wat is het Platform Internetveiligheid?

Het Platform Internetveiligheid (PIV) stelt zich ten doel een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid voor internetgebruikers. Het platform biedt een neutrale plaats waar op strategisch niveau dialoog kan plaatsvinden zodat concrete afspraken en initiatieven tot stand komen. De focus ligt op het voorkomen van strafbare en/of onrechtmatige zaken bezien vanuit het perspectief van de consument. Het PIV opereert onafhankelijk en heeft een neutraal karakter. Deze kernwaarden zorgen voor een open en constructief publiek-privaat overleg.

Samenwerken met deelnemers in verschillende werkgroepen

Het platform is opgericht in samenspraak met partijen uit de markt en gebaseerd op de positie in de markt, diversiteit wat betreft de positie in de keten, bereidheid tot actieve participatie en het netwerk met overige partijen.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ondersteunt en organiseert het platform en zorgt voor vervolg op de vraagstukken die verdere bespreking of gedetailleerde uitwerking behoeven. Zo worden bepaalde thema’s uitgewerkt in werkgroepen gefaciliteerd door ECP:

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Durinck

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers